پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد؛

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشتاز همانندجویی و ثبت پارسا

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۷:۵۳ کد : ۵۳۳۵۶ اخبار برگزیده اخبار ستادی سرخط خبرها
تعداد بازدید:۹۷۶
برپایه گزارش عملکرد تبصره ۹ قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸، وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشتاز همانندجویی و ثبت پارسا است.
وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری همچنان پیشتاز همانندجویی و ثبت پارسا

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، ۴۹۷ دانشگاه‌، پژوهشگاه‌، و مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸، عضو سامانه همانندجو هستند.

بر پایه تبصره ۹ «قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه اجرایی مصوب ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ هیئت وزیران؛ همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی، و فناوری دولتی و غیردولتی؛ باید تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی خود را که طبقه‌بندی ندارند، در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) همانندجویی و تمام‌متن پیشنهاده‌ها (پروپوزال‌ها)، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های (پارساهای) خود را ثبت کنند. این گزارش عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی را در پیروی از قانون یاد شده در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ نشان می‌دهد.

همانندجویی پارسا، پیشنهاده، و مقاله در سامانه «همانندجو» با پشتوانه روزافزونِ تمام‌متن بیش از ۳۰۰ هزار پارسا و بیش از ۲۰۰ هزار مقاله در نشانی TIK.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. سامانه «همانندجو» با کاوش خودکار در این آثار، نوشته‌های همانند را بازیابی و اندازه همانندی و منبع اطلاعات همانند را نمایش می‌دهد. در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸، پیرامون ۲۴ هزار استاد، و بیش از ۴۵ هزار دانشجوی عضو سامانه همانندجو از ۴۹۷ مؤسسه، بیش از ۸۷ هزار درخواست همانندجویی داشته‌اند. گفتنی است دانشجویان عضو سامانه همانندجو در مقایسه با سال گذشته تحصیلی، ۳۶ درصد رشد داشته است.گزیده عملکرد همانندجویی در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیده عملکرد همانندجویی پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، پیشنهاده‌ها، و مقاله‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

عملکرد همانندجویی

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه همانندجو

۴۹۷

درخواست‌های همانندجویی مؤسسه‌ها

۸۷.۵۹۰

استادان عضو سامانه همانندجو

۲۳.۸۹۴

دانشجویان عضو سامانه همانندجو

۴۵.۳۹۸

نشریه‌های علمی عضو سامانه همانندجو

۷۲

درخواست‌های همانندجویی نشریه‌ها

۷۰۸

همایش‌های عضو سامانه همانندجو

۱

درخواست‌های همانندجویی همایش‌ها

۶۵۲

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ در همانندجویی پارسا و پیشنهاده، بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

 

عملکرد مؤسسه‌ها در همانندجویی پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

وابستگی سازمانی

شمار

مؤسسه‌های

عضو

شمار

درخواست

همانندجویی

شمار

استادان

عضو

شمار

همه

استادان *

شمار

دانشجویان

عضو

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۱۰۱

۴۴.۰۶۴

۱۶.۱۳۹

۲۶.۱۱۹

۱۹.۰۳۵

۳۹.۷۳۳

دانشگاه پیام نور

۱۳۵

۴.۴۵۰

۳.۳۵۸

۴.۵۱۰

۲.۶۴۷

۱۰.۸۵۸

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۲

۱

۲

۱۵

۹

۷۴

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۲

۵

۷

۵۳۴

۳۳

-

دانشگاه فرهنگیان

۴

۴۳

۵۲۰

۷۸۴

۸۸

۲۹

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش‌پزشکی

۱

۱۱

۱

۱۷.۷۲۸

۸۵

۱۳.۳۵۱

سایر دستگاه‌های اجرایی

۲۳

۱.۰۹۵

۵۱۸

۵۳۶

۱.۰۸۲

۱.۹۳۹

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۱۹۵

۲۸.۱۴۱

۲.۲۳۱

۳.۱۵۷

۱۴.۳۲۳

۸.۰۲۳

دانشگاه آزاد اسلامی

۳۳

۹.۷۷۶

۱.۱۱۷

۳۲.۲۰۹

۸.۰۵۲

۱۰۲.۱۶۰

حوزه‌های علمیه

۱

۴

۱

-

۴۴

-

همه

۴۹۷

۸۷.۵۹۰

۲۳.۸۹۴

۸۵.۵۹۲

۴۵.۳۹۸

۱۷۶.۱۶۷

* شمار استادان و دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

۱. همچنین ثبت پارسا و پیشنهاده در سامانه «ثبت» در نشانی SABT.IRANDOC.AC.IR انجام می‌شود. در این سامانه، دانشجویان پس از تصویب پیشنهاده، داده‌ها و تمام‌متن آن‌ها را درون‌دهی و شناسه ره‌گیری دریافت می‌کنند. پارسا نیز پس از درون‌دهی داده‌ها و بارگذاری فایل تمام‌متن و تأیید ایرانداک، آماده بررسی مؤسسه می‌شود. با پذیرش مؤسسه، فرایند ثبت پارسا به پایان می‌رسد.

در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸، در مجموع ۴۲۴ مؤسسه، بیش از ۶۳ هزار پارسا و ۳۶۴ مؤسسه، پیرامون ۳۷ هزار پیشنهاده در سامانه ثبت کرده‌اند. این در حالی است که در سال تحصیلی گذشته، ۳۳۹ مؤسسه، بیش از ۵۵ هزار پارسا و پیرامون ۳۲ هزار پیشنهاده در این سامانه ثبت کرده است. گزیده عملکرد ثبت پارسا و پیشنهاده در جدول زیر دیده می‌شود.

گزیده عملکرد سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

عملکرد ثبت پایان‌نامه و رساله

شمار

عملکرد ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پایان‌نامه و رساله

۴۲۴

مؤسسه‌های عضو سامانه ثبت برای ثبت پیشنهاده

۳۶۴

ثبت پارسا

۶۳.۰۰۵

ثبت پیشنهاده

۳۶.۷۸۶

عملکرد دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، و مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیردولتی در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ در ثبت پارسا و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در جدول زیر آمده است.

عملکرد مؤسسه‌ها در ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده بر پایه وابستگی سازمانی آن‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸

وابستگی سازمانی

شمار

دانش‌آموختگان

تحصیلات تکمیلی *

ثبت پارسا

ثبت پیشنهاده

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

شمار

مؤسسه‌ها

شمار

ثبت

وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری

۳۹.۷۳۳

۱۰۴

۳۴.۹۸۶

۸۹

۲۰.۶۴۹

دانشگاه پیام نور

۱۰.۸۵۸

۲۲

۳.۸۵۸

۱۸

۱.۱۵۸

دانشگاه جامع علمی‌کاربردی

۷۴

۸

۴۰

۳

۶

دانشگاه فنی و حرفه‌ای

۰

۰

۰

۰

۰

دانشگاه فرهنگیان

۲۹

۶

۱۴۴

۶

۸۲

وزارت بهداشت، درمان، و آموزش پزشکی

۱۳.۳۵۱

۴

۵۲۹

۱

۳

سایر دستگاه‌های اجرایی

۱.۹۳۹

۱۶

۱.۱۴۲

۹

۶۳۸

مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی و جهاد دانشگاهی

۸.۰۲۳

۱۹۹

۱۱.۹۰۶

۱۸۲

۱۱.۰۵۲

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۰۲.۱۶۰

۶۵

۱۰.۴۰۰

۵۶

۳.۱۹۸

حوزه‌های علمیه

-

۰

۰

۰

۰

همه

۱۷۶.۱۶۷

۴۲۴

۶۳.۰۰۵

۳۶۴

۳۶.۷۸۶

* شمار دانش‌آموختگان بر پایه آمار آموزش عالی ایران سال تحصیلی ۱۳۹۶- ۱۳۹۷ از مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی است.

۲. ریز گزارش همانندجویی و ثبت پایان‌نامه‌ها، رساله‌ها، و پیشنهاده‌‌ها در سال تحصیلی ۱۳۹۷- ۱۳۹۸ در نشانی irandoc.ac.ir/about/report در دسترس است.
ل.م ۵۴/ ع.ع ۵۷

 


( ۱ )