اهم اقدامات و دستاوردهای معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱)

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۱:۲۶ کد : ۵۳۳۴۲ اخبار برگزیده داده نما
تعداد بازدید:۶۵۰۱
آمار مقایسه‌ای مربوط به تعداد انجمن‌های علمی دانشجویی، کانون‌های فرهنگی و اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی در دولت تدبیر و امید ۹۸-۹۲
اهم اقدامات و دستاوردهای معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (۱)

* تعداد کانون‌های فرهنگی از ۲.۱۱۰ کانون در سال ۱۳۹۲ به ۶.۹۳۶ کانون در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.

* در دولت تدبیر و امید (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) تعداد انجمن‌های علمی دانشجویی از ۶.۱۳۲ انجمن در سال ۱۳۹۲، به ۹.۶۵۱ انجمن در سال ۱۳۹۸ رسیده است.

* تعداد اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی از ۴ اتحادیه در سال ۱۳۹۲ به ۴۰ اتحادیه در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.


( ۵ )