بررسی راه های توسعه فعالیت های دانشگاهی وعلمی فرهنگی در دیدارهیئت فرهنگی وزارت علوم از دانشگاه لایدن هلند

۲۹ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۹ کد : ۵۳۳۲ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۴۳۱
در ادامه دیدار هیئت فرهنگی وزارت علوم از مراکز دانشگاهی هلند دکترسیدضیاهاشمی معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم به همراه دکتر قربانی اصل رایزن علمی ایران در منطقه شنگن و دکتر حسین میرزایی رییس پژوهشکده ...
در ادامه دیدار هیئت فرهنگی وزارت علوم از مراکز دانشگاهی هلند دکترسیدضیاهاشمی معاون فرهنگی واجتماعی وزارت علوم به همراه دکتر قربانی اصل رایزن علمی ایران در منطقه شنگن و دکتر حسین میرزایی رییس پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی وزارت علوم از بخش های مختلف دانشگاه لایدن بازدید کردند.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این بازدید ایجاد وتقویت رشته ایران شناسی و کرسی زبان و ادبیات فارسی با مسئولان موسسه مطالعات خاورمیانه دانشگاه لایدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین طرفین ضمن بیان ضرورت شناسایی ظرفیت های موجود و استفاده بهینه از آنها بر لزوم برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های دانشگاهی و علمی فرهنگی فیما بین تاکید کردند.
دکتر هاشمی در پاسخ به درخواست موسسه مطالعات خاورمیانه در خصوص زبان وادبیات فارسی به ماموریت ویژه وزارت علوم در
گسترش کرسی های زبان فارسی در دانشگاه های خارج کشور اشاره کرده و ضمن تاکید برکیفیت این کرسی ها ، تبادل استاد و دانشجو را ازبرنامه ها واولویت های این وزارتخانه دانست.
در ادامه تبادل کتب ونسخ خطی ودیجیتال کردن آنها ازدیگر موارد مورد بررسی بوده و توجه به ترجمه آثار فاخر فرهنگی درباره ایران
به زبان های انگلیسی،هلندی و فارسی مورد تاکید طرفین قرارگرفت ومقرر شد زمینه های همکاری با محوریت پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و هماهنگی رایزنی علمی ایران در منطقه شنگن دردستور کار قرار گیرد.
در حاشیه این دیدارهیئت ایرانی از موسسه وموزه لباس ملل واقوام جهان دیدارکرده و با مدیراین موسسه در خصوص نقش هویت ساز
لباس ملل به خصوص ایران واقوام ایرانی به گفتگو پرداختند.
گفتنی است بازدید از کاخ صلح و قسمت های مختلف آن از جمله دیوان بین المللی لاهه و منشور حقوق بشر کورش به عنوان نماد صلح و دوستی دولت وملت ایران پایان  بخش برنامه بازدید هیئت فرهنگی وزارت علوم از کشور هلند بود.