توسط انجمن روان‌شناسی آمریکا؛

پرسشنامه طراحی شده توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس ثبت جهانی شد

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۶ کد : ۵۳۲۷۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۴۸
پرسشنامه طراحی شده عضو هیئت علمی دانشگاه تربت مدرس، از سوی انجمن روان‌شناسی آمریکا به عنوان تست استاندارد، ثبت جهانی شد.
پرسشنامه طراحی شده توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس ثبت جهانی شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، پرسشنامه طراحی شده توسط دکتر الهام اکبری استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس که برای یکی از پروژه‌های تحقیقاتی وی طراحی شده بود، از طرف انجمن روان‌شناسی آمریکا به عنوان تست استاندارد ثبت جهانی گردید.

تست مذکور که احساس صلاحیت و شایستگی یادگیرنده در فرآیند یادگیری را بررسی می‌کند با جست‌وجوی competence questionnaire elham akbari apa قابل مشاهده است.

ل.م ۵۴


( ۷ )