در پژوهشی توسط محققان دانشگاه بیرجند بررسی شد؛

تأثیر تمرینات هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه بر درمان چاقی

۲۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۵۳۲۵۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۷۴
نتایج تأثیر شش هفته تمرین هوازی و مصرف همزمان عصاره آبی دانه زیره سیاه توسط محققان ‏دانشگاه بیرجند بررسی و منتشر شد.‏
تأثیر تمرینات هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه بر درمان چاقی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه بیرجند، چاقی در سطح جهانی به عنوان یک عامل پراهمیت در راستای ‏ابتلا به انواع امراض شناخته شده و مطالعات نشان داده است که تمرینات منظم هوازی عامل مهمی در کاهش وزن و خطرات مربوط به آن ‏می‌باشد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر۶ هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه ‎ ( carumcarvi )‌‏ بر سطوح سرمی آدیپولین، آیریزین، پروفایل لیپیدی و بیان ژن‌های ‏ CTRP ‏12 و ‏ FNDC ‏5 ‏بافت چربی، تغییرات وزن بدن و چربی زیرجلدی موش‌های صحرایی نر چاق بود. در این مطالعه تجربی، از ‏۳۲ سر موش صحرایی نر چاق شده، به دنبال ۱۲ هفته رژیم غذایی پرچرب استفاده شد.‏

موش‌های مورد مطالعه به‌طور تصادفی به ۴ گروه کنترل، تمرین، عصاره زیره سیاه (۲ درصد غذا)، تمرین + ‏عصاره زیره سیاه (۲ درصد غذا) تقسیم شدند. گروه‌های تمرین ۵ روز در هفته به مدت ۶ هفته تمرین ‏هوازی (تقریباً معادل ۷۰٪-۵۵% ‏ VO ‏2‏ max ‏) انجام دادند. تغییرات وزن بدن و میزان بافت چربی زیرجلدی ‏نیز اندازه‌گیری شد. تمرینات هوازی در ترکیب با عصاره زیره سیاه باعث کاهش معنی‌دار وزن نهائی بدن و ‏وزن چربی زیرجلدی، تری گلیسیرید، کلسترول تام، لیپوپروتئین کم چگالنسبت به گروه کنترل و افزایش ‏لیپوپروتئین پرچگال، آدیپولین، آیریزین، بیان ژن ‏ FNDC ‏5 و ‏ CTRP ‏12 نسبت به گروه کنترل شد.‏

باتوجه به یافته‌های پژوهش، پیشنهاد بر این است جهت کاهش اختلالات مرتبط با چاقی و کاهش وزن از ‏تمرینات هوازی با شدت متوسط و مصرف دانه زیره سیاه استفاده شود.‏

زیره سیاه یکی از گیاهانی است که به‌طور سنتی برای کاهش وزن استفاده می‌شود.‏

این پژوهش توسط صدیقه طاهرزاده دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزش دانشگاه بیرجند در قالب رساله دکتری با ‏راهنمایی دکتر مهدی مقرنسی و دکتر بهرام رسولیان و مشاوره دکتر آیت کائیدی و دکتر امیر ‏خسروی و داوری دکتر مرضیه ثاقب جو، دکتر محمداسماعیل افضل پور و دکتر محمد ملکانه انجام شده است.‏

ل.م ۵۴


( ۳ )