اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۸ کد : ۵۲۹۸۹ داده نما
تعداد بازدید:۱۰۹۹
اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم (آمار مقایسه‌ای مربوط به وضعیت فضاهای آموزشی، رفاهی و کمک آموزشی مجموعه آموزش عالی در دولت تدبیر و امید ۹۸-۹۲)
اهم اقدامات و دستاوردهای حوزه معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* ایجاد و توسعه فضاهای آموزشی، کمک آموزشی، رفاهی و خدماتی در مجموعه آموزش عالی کشور تا هشت ماه سال ۱۳۹۸ به میزان قابل توجه ۱۶.۲۷۰.۲۹۵ رسیده است که نسبت به سال ۹۷، با رشدی معادل ۱۱ درصد همراه بوده است.
* در دولت تدبیر و امید (از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸) تعداد بنیاد خیرین فعال در دانشگاه‌ها از ۶ بنیاد در سال ۹۲ به ۶۵ بنیاد در سال ۹۸ افزایش یافته است.