کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی و نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور(۲) -۸بهمن‌۱۳۹۸

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۰:۲۸ کد : ۵۲۹۳۱ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۳۹۱
کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی و نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور(۲) -۸بهمن‌۱۳۹۸

( ۱ )