کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی و نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور(۱)- ۷بهمن‌۱۳۹۸

۰۷ بهمن ۱۳۹۸ | ۲۰:۲۶ کد : ۵۲۹۱۰ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۱۵۳
کنفرانس ملی توسعه سرمایه انسانی و نشست معاونان اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور(۱)- ۷بهمن‌۱۳۹۸