برپایی نشست تخصصی اقتصاد رفتاری در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)

۲۵ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۴:۳۱ کد : ۵۲۷۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۴۴
به پیشنهاد انجمن بین المللی مدیران ایرانی دکترنرگس حاجی ملا درویش متخصص اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی از دانشگاه لستر انگلستان درسخنرانی تحت عنوان "حساسیت ریسک گریزی نسبی به فاصله بین خروجی های بخت آزمای...
برپایی نشست تخصصی اقتصاد رفتاری در دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا(س)
به پیشنهاد انجمن بین المللی مدیران ایرانی دکترنرگس حاجی ملا درویش متخصص اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی از دانشگاه لستر انگلستان درسخنرانی تحت عنوان "حساسیت ریسک گریزی نسبی به فاصله بین خروجی های بخت آزمایی" در سالن مصلی نژاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد ایراد کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست تخصصی ابتدا دکترافسانه توسلی معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده به معرفی مهمانان پرداخت.
دکترملاحاجی درویش دانش آموخته کارشناسی اقتصاد ازدانشگاه علامه طباطبایی است و درجه کارشناسی ارشد و دکتری خود را در رشته اقتصاد رفتاری و آزمایشگاهی از دانشگاه لستر انگلستان دریافت کرده است.
دراین نشست دکتر موسوی و دکتر صفرزاده، اساتید گروه اقتصاد و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه وهمچنین مهمانان و متخصصان اقتصادی از خارج از دانشگاه به دعوت انجمن بین المللی مدیران ایرانی حضور یافتند.
مهندس سیاوش خالدان مدیر برنامه ریزی انجمن بین المللی مدیران ایرانی نیز درنشست حضور داشت.
اقتصاد رفتاری در واقع با زدن پلی بین اقتصاد کلاسیک و یافته های تجربی و آزمایشگاهی به توجیه و توضیح پدیده های اقتصادی کمک می کند. دراقتصاد رفتاری سوگیری ها و نبضهای رفتار اقتصادی مردم مورد مطالعه قرار می گیرد که به تعریف و طراحی سیستم های کارآتر منجر می شود.
دکترمیرحسین موسوی با استقبال از حوزه وسیع و مهم تحقیق در اقتصاد رفتاری، دانشجویان خود را به انجام تحقیق دراین حوزه دعوت کرد. اقتصاد رفتاری تحت تاثیر یادگیری های اجتماعی است و نحوه استخراج اطلاعات عمومی و خصوصی اقتصادی بر رفتار گروه های اقتصادی تاثیرگذار است.

( ۲ )