برای اوّلین بار در ایران، سمینار تخصّصی جمعیّت‌شناسی سیاسی دردانشگاه مازندران ارائه شد

۱۷ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۶ کد : ۵۲۵۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۲
دکتریعقوب فروتن عضوهیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، نخستین سمینار تخصّصی جمعیّت‌شناسی سیاسی را در ایران ارائه کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این سمینار تخصّصی از سوی انجمن جمعیّت‌شن...
دکتریعقوب فروتن عضوهیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، نخستین سمینار تخصّصی جمعیّت‌شناسی سیاسی را در ایران ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این سمینار تخصّصی از سوی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران  دردانشگاه تهران برگزارشد و وی به ارائه‌ سخنرانی علمی تحت عنوان «جمعیّت‌شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیّتی درسیاست ملّی و امنیّت بین‌المللی» پرداخت که با استقبال گسترده‌ استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی همراه شد.
دراین سمینار تخصّصی دکتر فروتن مناسبات بین جمعیّت، سیاست، قدرت، حکومت و امنیّت را مورد بررسی قرار داد.
مواردی از قبیل : روند تاریخی ملاحظات و مطالعات مرتبط با جمعیّت و سیاست، پیامدهای سالخوردگی جمعیّت با تأکید بر پیامدهای سیاسی و امنیّتی، ساختار سنّی جمعیّت و پدیده‌‌ رشد تورّمی جمعیّت جوانان و ارتباط آن با پارادوکس دوگانه‌‌ فرصت – خشونت، نقش ترکیب و تحوّلات جمعیّتی بر روی نتایج انتخابات اعم از انتخابات محلّی و پارلمانی و ریاست جمهوری، جنبه‌های دینی ـ سیاسی باروری و تحوّلات جمعیّت‌شناختی، ابعاد و پیامدهای سیاسی مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی ، از مهم‌ترین مباحث ارائه شده در این سمینار بود .
همچنین مجموع مباحث این سمینار علمی تخصّصی به برنامه‌ریزان و سیاستگزاران و اندیشمندان علوم سیاسی کمک می‌کند تا به شناخت و آگاهی بیش‌تر و جامع‌تری از تأثیرات گریزناپذیر و پُرقدرت جمعیّت و روندهای جمعیّت‌شناختی بر روی طیف متنوّع موضوعات مرتبط با سیاست و امنیّت در چارچوب دانش جمعیّت‌شناسی سیاسی دست یابند .
گفتنی است دکتر فروتن ازسال 1375 عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران بوده وهمچنین رئیس گروه علمی درانجمن جمعیّت‌شناسی آسیا، عضو پژوهشی افتخاری دپارتمان جمعیّت‌شناسی و مرکز مطالعات اسلامی در دانشگاه سوئین بورن استرالیا و دانشگاه وایکاتو نیوزیلند، عضو کمیته‌ تخصّصی انجمن مطالعات علمی دین در ایالات متّحده و عضو هیئت تحریریه‌ دو مجلّه‌ تخصّصی بین‌المللی می‌باشد.