برای اوّلین بار در ایران، سمینار تخصّصی جمعیّت‌شناسی سیاسی ارائه شد

۲۱ دی ۱۳۹۳ | ۱۱:۰۳ کد : ۵۲۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۵
دکتر یعقوب فروتن، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، نخستین سمینار تخصّصی جمعیّت‌شناسی سیاسی را در ایران ارائه کرد. به گز...

           دکتر یعقوب فروتن، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، نخستین سمینار تخصّصی جمعیّت‌شناسی سیاسی را در ایران ارائه کرد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،  این سمینار تخصّصی از سوی انجمن جمعیّت‌شناسی ایران در روزاوّل آذرماه 1393 در دانشکده‌ علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد و ایشان به ارائه‌ سخنرانی علمی تحت عنوان «جمعیّت‌شناسی سیاسی: نقش تغییرات جمعیّتی در سیاست ملّی و امنیّت بین‌المللی» پرداخت .

         در این سمینار تخصّصی، دکتر فروتن مناسبات بین جمعیّت، سیاست، قدرت، حکومت و امنیّت را مورد بررسی قرار داد. برخی از مهم‌ترین مباحث ارائه شده عبارتند از: روند تاریخی ملاحظات و مطالعات مرتبط با جمعیّت و سیاست، پیامدهای سالخوردگی جمعیّت با تأکید بر پیامدهای سیاسی و امنیّتی، ساختار سنّی جمعیّت و پدیده‌‌ی رشد تورّمی جمعیّت جوانان و ارتباط آن با پارادوکس دوگانه‌‌ فرصت – خشونت، نقش ترکیب و تحوّلات جمعیّتی بر روی نتایج انتخابات اعم از انتخابات محلّی و پارلمانی و ریاست جمهوری، جنبه‌های دینی ـ سیاسی باروری و تحوّلات جمعیّت‌شناختی، ابعاد و پیامدهای سیاسی مهاجرت‌های داخلی و بین‌المللی. مجموع مباحث این سمینار علمی تخصّصی به برنامه‌ریزان و سیاستگزاران و اندیشمندان علوم سیاسی کمک می‌کند تا به شناخت و آگاهی بیش‌تر و جامع‌تری از تأثیرات گریزناپذیر و پُرقدرت جمعیّت و روندهای جمعیّت‌شناختی بر روی طیف متنوّع موضوعات مرتبط با سیاست و امنیّت در چارچوب دانش جمعیّت‌شناسی سیاسی دست یابند .