برای اولین بار در کشور نشا ذرت و چغندرقند در دانشگاه رازی کشت شد

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۲:۳۴ کد : ۵۲۴۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۴۸
نشا ذرت و چغندر قند در زمینی خاک ورزی وحفاظتی برای اولین بار در اراضی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کشت شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حمیدرضا چغازردی مدیر مزرعه آموزشی و منابع طب...
نشا ذرت و چغندر قند در زمینی خاک ورزی وحفاظتی برای اولین بار در اراضی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کشت شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حمیدرضا چغازردی مدیر مزرعه آموزشی و منابع طبیعی دانشگاه رازی گفت: هدف از این نوع کشت صرفه جویی مصرف آب، ماندگاری گیاه در زمین، مبارزه با تنش های حرارتی، حفاظت دربرابر آفات ها و  افزایش عملکرد کشت ذرت و چغندرقنداست .
 وی با اشاره به اینکه این نوع کشت برای اولین بار در دانشگاه رازی انجام می شود گفت: همزمان با دانشگاه رازی در اصفهان و شیراز کشت نشا ی ذرت و چغندر قند انجام می شود.
دکتر چغازردی با اشاره به هزینه کشت نشاء گفت:  هزینه این نوع کشت بالاست اما امیدوار یم از محل برداشت، صرفه جویی آب وآفت کشتی مناسب به سود دهی برسیم .
وی گفت: البته این نوع کشت به صورت آزمایشی انجام شده است و منتظر نتیجه کار در زمان برداشت هستیم .
چغازردی تاکید کرد: کشت نشا یک کار تجربی است و ما در صدد هستیم کشت نشا را برای مناطق مختلف گرمسیری و سردسیری تجربه کنیم و توسعه دهیم.
گفتنی است این نوع کشت با مشارکت جهاد کشاورزی انجام گرفته است.

( ۴ )