قرار گرفتن نام عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ در فهرست برترین داوران مقالات ISI جهان در سال ۲۰۱۹

تعداد بازدید:۷۵۴
دکتر بهرام رمضان زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ به عنوان ۱% برترین داوران مقالات ISI جهان در سال ۲۰۱۹ در دو زمینه علم مواد (Material Science) و شیمی (Chemistry) از سوی پایگاه استنادی (Web of Science Publons) انتخاب شد.
قرار گرفتن نام عضو هیئت علمی پژوهشگاه رنگ در فهرست برترین داوران مقالات ISI  جهان در سال ۲۰۱۹

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه رنگ، سایت Publons به عنوان معتبرترین سرویس داوری یا Peer Review در دنیاست که توسط موسسه اصلی ISI ایجاد و راه‌اندازی شده و به معرفی مجلات با استاندارد مناسب در داوری پرداخته و شروع به ارزیابی مجله می‌کند، سپس آمار دقیقی از نحوه فعالیت داوری مجلات را ارائه می‌کند.

گفتنی است این وب سایت برای داوران محیطی را فراهم می‌آورد تا خدمات داوری مقالات را انجام دهند.

س. س ۵۱/ ل. م ۵۴


( ۱ )