ساخت مدل مهندسی ماهواره مکعبی نصیر۱ برای انجام سه ماموریت اصلی در ارتفاع ۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین توسط محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - شبکه چهار- اخبار ۲۰- ۴دی‌۱۳۹۸

۰۸ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۵۷ کد : ۵۲۲۷۰ گالری فیلم ها
تعداد بازدید:۶۶۳
ساخت مدل مهندسی ماهواره مکعبی نصیر۱ برای انجام سه ماموریت اصلی در ارتفاع ۶۰۰ کیلومتری از سطح زمین توسط محققان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  - شبکه چهار- اخبار ۲۰- ۴دی‌۱۳۹۸

لینک دانلود فایل