بازگشایی چاپ خانه دانشگاه شهید چمران اهواز

۲۵ شهریور ۱۳۹۳ | ۱۶:۲۰ کد : ۵۲۱۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۸۳
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد: با توجه به نیاز دانشگاه به انجام کارهای چاپی و پیرو مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، برنامه راه اندازی مجدد چاپخانه در دستور کار این معاونت قر...
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام کرد: با توجه به نیاز دانشگاه به انجام کارهای چاپی  و پیرو مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه، برنامه راه اندازی مجدد چاپخانه در دستور کار این معاونت قرار گرفت.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر ابراهیم حاجی دولو در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه با تلاش مجدانه و شبانه روزی پرسنل چاپ خانه و انجام تعمیرات اساسی دستگاه های مهم، چاپ خانه  آماده بکار شده و انجام کارهای چاپی مورد نیاز دانشگاه شروع شده است.
 
وی افزود: مقرر شده برای چاپ کتب، اعضای هیئت علمی مطابق دستورالعمل موجود شورای چاپ و انتشارات اقدام شود که در این دستورالعمل هزینه های انتشارکتب اعضای هیئت علمی، از طریق سیستم پژوهانه قابل پرداخت می باشد.
 
دکتر حاجی دولو تاکید کرد: اعضای هیئت علمی برای چاپ کتب، لازم است فرم درخواست را به معاونت پژوهش و فناوری تحویل دهند تا بعد از تعیین هزینه های مربوط به چاپ سایراقدامات لازم صورت گیرد.