افتتاح مجتمع آموزشی، پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور وزرای علوم و دفاع - ۳ دی‌ماه ۱۳۹۸

۰۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۶:۱۰ کد : ۵۲۱۴۹ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۱۸۱
افتتاح مجتمع آموزشی، پژوهشی دانشگاه صنعتی مالک اشتر با حضور وزرای علوم و دفاع - ۳ دی‌ماه ۱۳۹۸

( ۱ )