بر اساس آخرین ویرایش نظام رتبه‌بندی «یورَپ» اعلام شد؛

قرار گرفتن ۴۵ مؤسسه ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان

۰۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۰:۴۵ کد : ۵۲۱۲۹ اخبار برگزیده اخبار ستادی سرخط خبرها
تعداد بازدید:۱۱۵۰
۴۵ مؤسسه ایرانی بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی نظام «رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر پایه عملکرد علمی» یا «یورَپ» در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان هستند.
قرار گرفتن ۴۵ مؤسسه ایرانی در میان ۲۵۰۰ مؤسسه برتر جهان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، «دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه این نظام رتبه‌بندی را مدیریت و روزآمد می‌کند و در ویرایش ۲۰۱۹ آن، دانشگاه تهران با رتبه ۲۶۷ جهانی در جایگاه نخست ملی جای گرفته است.

«یورَپ» از نظام‌های رتبه‌بندی جهانی است که مؤسسه‌های جهان‌تراز را شناسایی و جایگاه آنها را در برابر یک‌دیگر ارزیابی می‌کند. شمار مقاله‌ها، شمار استنادها، شمار کل انتشارات، بهره‌وری علمی، تأثیر پژوهشی، و همکاری جهانی؛ شش سنجه کلیدی نظام «یورپ» برای ارزیابی مؤسسه‌های آموزش عالی است. در جدول یک، رتبه‌های ملی و جهانی مؤسسه‌های ایرانی و در جدول دو، امتیاز آنها در سنجه‌های گوناگون آمده‌اند.

 

جدول ۱. رتبه مؤسسه‌های ایرانی در نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز کل

رتبه ملی

رتبه جهانی

دانشگاه تهران

۳۹۰.۸

۱

۲۶۷

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۳۵۰.۹۳

۲

۴۱۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۳۳۳.۴۴

۳

۴۷۶

دانشگاه تربیت مدرس

۳۲۱.۹۹

۴

۵۲۶

دانشگاه صنعتی شریف

۳۱۹.۶۶

۵

۵۳۷

دانشگاه صنعتی اصفهان

۳۰۷.۸۵

۶

۵۸۸

دانشگاه علم و صنعت ایران

۲۹۹.۸

۷

۶۲۰

دانشگاه تبریز

۲۹۰.۷۱

۸

۶۷۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۸۹.۱۱

۹

۶۸۱

دانشگاه شیراز

۲۸۸.۱۷

۱۰

۶۹۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۲۸۴.۷۸

۱۱

۷۱۱

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۴۸.۱۱

۱۲

۹۲۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۲۴۵.۹۹

۱۳

۹۴۲

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۲۴۴.۳۹

۱۴

۹۵۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۲۴۴.۳۷

۱۵

۹۵۵

دانشگاه کاشان

۲۳۵.۷۲

۱۶

۱۰۱۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

۲۳۳.۴۵

۱۷

۱۰۴۵

دانشگاه گیلان

۲۳۳.۲

۱۸

۱۰۴۷

دانشگاه اصفهان

۲۳۰.۸۷

۱۹

۱۰۶۲

دانشگاه سمنان

۲۲۲.۵۶

۲۰

۱۱۳۰

دانشگاه بوعلی سینا

۲۱۷.۵۵

۲۱

۱۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

۲۱۶.۴۱

۲۲

۱۱۸۶

دانشگاه رازی

۲۱۶.۰۴

۲۳

۱۱۹۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

۲۱۴.۳۲

۲۴

۱۲۱۰

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۲۰۸.۶۷

۲۵

۱۲۶۹

دانشگاه یاسوج

۲۰۰.۰۱

۲۶

۱۳۴۴

دانشگاه مازندران

۱۹۹.۶۱

۲۷

۱۳۴۸

دانشگاه ارومیه

۱۹۷.۸۶

۲۸

۱۳۶۴

دانشگاه صنعتی سهند

۱۹۲.۲۹

۲۹

۱۴۲۵

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا … (عج)

۱۹۰.۲۳

۳۰

۱۴۴۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

۱۸۳.۱۴

۳۱

۱۵۱۴

دانشگاه محقق اردبیلی

۱۸۲.۹۲

۳۲

۱۵۱۷

دانشگاه یزد

۱۸۰.۴۷

۳۳

۱۵۴۰

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

۱۷۹.۸۷

۳۴

۱۵۴۸

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۱۷۵

۳۵

۱۵۹۶

دانشگاه صنعتی شاهرود

۱۷۳.۰۹

۳۶

۱۶۲۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

۱۶۹.۴۸

۳۷

۱۶۶۸

دانشگاه شهرکرد

۱۶۹.۰۹

۳۸

۱۶۷۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

۱۶۸.۰۵

۳۹

۱۶۸۰

دانشگاه صنعتی شیراز

۱۶۳.۷۷

۴۰

۱۷۳۳

دانشگاه الزهرا (س)

۱۴۹.۶۱

۴۱

۱۹۱۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

۱۴۳.۵۶

۴۲

۱۹۹۰

دانشگاه شاهد

۱۳۱.۸۲

۴۳

۲۱۲۹

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۲۸.۹۳

۴۴

۲۱۷۷

دانشگاه خلیج فارس

۱۲۰.۷۹

۴۵

۲۳۰۴

 


جدول ۲. امتیاز مؤسسه‌های ایرانی در سنجه‌های گوناگون نظام رتبه‌بندی «یورَپ»

نام مؤسسه

امتیاز در سنجه‌ها

مقاله‌ها

استناد

انتشارات

بهره‌وری علمی

تأثیر پژوهشی

همکاری جهانی

دانشگاه تهران

۸۷.۰۳

۸۵.۰۲

۳۹.۰۶

۶۹.۹۷

۵۳

۵۶.۷۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۷۳.۱۵

۷۷.۳۳

۳۷.۲۸

۶۴.۸۲

۵۱.۲۳

۴۷.۱۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۶۸.۵۹

۷۶.۱۸

۳۳.۲۱

۶۲.۴۲

۴۸.۲۳

۴۴.۸۲

دانشگاه تربیت مدرس

۶۷.۹۴

۷۲.۹۵

۳۱.۹۸

۵۹.۷۲

۴۶.۴۹

۴۲.۹۱

دانشگاه صنعتی شریف

۶۵.۰۹

۷۲.۳۳

۳۱.۴۵

۵۹.۹۵

۴۶.۵۹

۴۴.۲۵

دانشگاه صنعتی اصفهان

۶۰.۹۸

۷۱.۰۹

۲۹.۶۴

۵۷.۶

۴۵.۷۹

۴۲.۷۵

دانشگاه علم و صنعت ایران

۶۲.۷۵

۶۹.۰۷

۲۹.۳۸

۵۶.۵۱

۴۳.۹۶

۳۸.۱۲

دانشگاه تبریز

۵۸.۱۱

۶۷.۰۷

۲۷.۱۷

۵۴.۰۳

۴۳.۸۳

۴۰.۴۹

دانشگاه فردوسی مشهد

۶۰.۸۵

۶۵.۵

۲۸.۳۹

۵۳.۲۱

۴۱.۲۶

۳۹.۹۱

دانشگاه شیراز

۵۹.۳۷

۶۵.۸۳

۲۷.۶۷

۵۳.۳۲

۴۱.۷

۴۰.۲۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۵۸.۵۱

۶۴.۴۷

۳۰.۴۸

۵۲.۷

۴۱.۶۵

۳۶.۹۷

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۳۸.۵۸

۶۳.۱۷

۱۸.۶۵

۵۱.۴۵

۴۹.۰۵

۲۷.۲

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

۴۷.۳۳

۵۷.۰۴

۲۵.۱۹

۴۶.۱۴

۳۷.۷۶

۳۲.۵۲

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

۴۷.۲۶

۵۷.۶۲

۲۴.۲۲

۴۶.۸۵

۳۶.۸۱

۳۱.۶۴

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد

۴۱.۹۳

۵۶.۱۲

۲۴.۰۲

۴۸.۲۱

۴۳.۱۹

۳۰.۹

دانشگاه کاشان

۴۱.۸

۶۰.۲

۲۰.۴۱

۴۷.۴۴

۴۱.۳۶

۲۴.۵۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

۴۶.۷۷

۵۵.۱۵

۲۴.۳۷

۴۲.۲۸

۳۴.۵۳

۳۰.۳۶

دانشگاه گیلان

۴۵.۹۳

۵۵.۸۹

۲۱.۹۱

۴۴.۹۶

۳۶.۶۱

۲۷.۸۸

دانشگاه اصفهان

۴۵.۴۳

۵۴.۰۸

۲۲.۶۷

۴۳.۵۷

۳۳.۷۹

۳۱.۳۴

دانشگاه سمنان

۳۹.۹۳

۵۶.۱۷

۱۹.۷۲

۴۳.۶۴

۳۷.۱۵

۲۵.۹۶

دانشگاه بوعلی سینا

۳۸.۲۸

۵۴.۴

۱۹.۳

۴۱.۹۶

۳۵.۸۶

۲۷.۷۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان

۳۷.۸۶

۵۱.۴

۲۲.۷۳

۴۱.۰۷

۳۳.۵۴

۲۹.۸۱

دانشگاه رازی

۳۷.۶

۵۲.۹۷

۲۰.۰۸

۴۱.۹۱

۳۴.۷۶

۲۸.۷۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز

۴۰.۷۴

۴۹.۸۸

۲۳.۸۲

۴۰.۳۴

۳۱.۹۱

۲۷.۶۳

دانشگاه شهید باهنر کرمان

۳۹.۵۸

۵۰.۷

۲۰.۵۵

۴۰.۱۱

۳۱.۷۴

۲۵.۹۹

دانشگاه یاسوج

۲۸.۰۷

۵۳.۷۲

۱۵.۱۷

۴۱.۱

۴۰.۱۸

۲۱.۷۷

دانشگاه مازندران

۳۲.۶۵

۵۱.۲۵

۱۷.۳۱

۴۰.۴۹

۳۴.۹۲

۲۲.۹۹

دانشگاه ارومیه

۳۸.۵۸

۴۷.۶۳

۱۹.۷

۳۷.۵۶

۲۹.۸۸

۲۴.۵۱

دانشگاه صنعتی سهند

۳۱.۵۳

۵۰.۳۲

۱۶.۴۴

۳۸.۶۲

۳۴.۳

۲۱.۰۹

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بقیه ا … (عج)

۲۵.۹۷

۴۹.۱۴

۱۷.۰۲

۳۹.۲۲

۳۷.۸۸

۲۱

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

۲۹.۵

۴۵.۴۵

۱۵.۹۴

۳۶.۱۹

۳۴.۳۸

۲۱.۶۹

دانشگاه محقق اردبیلی

۳۲.۳۲

۴۴.۳۸

۱۴.۷

۳۶.۰۶

۳۴.۲۳

۲۱.۲۲

دانشگاه یزد

۳۱.۳۹

۴۴.۵

۱۷.۸۱

۳۵.۸۵

۲۹.۰۵

۲۱.۸۶

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

۱۹.۹۶

۴۴.۲۵

۱۴.۵۳

۳۹.۱۳

۴۱.۳۲

۲۰.۶۹

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

۳۰.۵

۴۵.۳

۱۳.۷۹

۳۵.۸۷

۳۲.۶۸

۱۶.۸۷

دانشگاه صنعتی شاهرود

۳۸.۳۳

۳۹.۰۵

۱۵.۱۷

۳۱.۴۷

۲۴.۵۹

۲۴.۴۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

۲۷.۹۲

۴۳.۱۸

۱۶.۱۵

۳۳.۹

۳۰.۲۷

۱۸.۰۶

دانشگاه شهرکرد

۲۷.۶

۴۱.۹۹

۱۵.۱۱

۳۴.۲۶

۲۸.۹۵

۲۱.۱۸

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان

۲۶.۳۹

۴۰.۶۱

۱۵.۴۷

۳۵.۱۷

۳۱.۷۹

۱۸.۶۲

دانشگاه صنعتی شیراز

۲۶.۵۶

۴۱.۷۴

۱۳.۸۶

۳۳.۲۶

۲۸.۷

۱۹.۶۵

دانشگاه الزهرا (س)

۱۹.۵۲

۴۱.۱۵

۱۳.۴

۳۰.۹۴

۲۸.۳۷

۱۶.۲۳

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

۳.۳۶

۳۳.۴۸

۹.۱۸

۳۷.۲۷

۴۷.۰۸

۱۳.۱۸

دانشگاه شاهد

۲۰.۰۷

۳۳.۱۱

۱۳.۱۲

۲۷.۴

۲۳.۰۹

۱۵.۰۳

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۱۶.۶۹

۳۴.۰۱

۱۰.۸۸

۲۶.۵۴

۲۳.۳۳

۱۷.۴۸

دانشگاه خلیج فارس

۱۶.۵۶

۳۳.۰۶

۱۰.۰۹

۲۴.۷۸

۲۱.۵۷

۱۴.۷۳

 

بر پایه گزارش سال ۲۰۱۹ نظام رتبه‌بندی «یورَپ»، « Harvard University » پیشگام جهان است و « University of Toronto »، « University College London »، « Stanford University »، « University of Oxford »، « Johns Hopkins University - JHU »، « University of Cambridge »، « University of Michigan »، « University of Washington Seattle »، و « Sorbonne Universite » در جایگاه دوم تا دهم هستند.

سامانه «نما» که پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) راه‌اندازی کرده است، به پایش و گزارش جایگاه علم، فناوری و نوآوری ایران در جهان می‌پردازد. این سامانه با پایش و گزارش نزدیک به ۹۰ شاخص جهانی، در نشانی NEMA.IRANDOC.AC.IR در دسترس همگان است.

ل. م ۵۴/‏ ع. ع ۵۷

 


( ۱ )