در همایش انجمن‌های ورزشی عنوان شد؛

ضرورت ترویج نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی

۲۷ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۹ کد : ۵۲۰۰۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۳۶
دکترمحمدحسن علیزاده مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان در همایش انجمن‌های ورزش دانشجویی در دانشگاه تربیت مدرس گفت: ترویج نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی از مهمترین گام‌های توسعه ورزش در محیط دانشگاهی است.
ضرورت ترویج نهضت داوطلبی در ورزش دانشجویی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از سازمان امور دانشجویان، دکترعلیزاده در جمع نمایندگان انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌های سراسر کشور اظهارداشت: اداره کل تربیت بدنی در راستای ترویج نهضت داوطلبی، ۷۰ درصد امور فنی و اجرایی المپیاد ورزش همگانی تابستان ۱۳۹۸ را به دانشجویان داوطلب واگذار کرد و این اقدام در برگزاری بهتر این رویداد ورزشی بسیار موفقیت آمیز بود.
وی با اشاره به برگزاری المپیاد قهرمانی دانشجویان در دانشگاه گیلان در تابستان سال ۱۳۹۹ گفت: پیش بینی می‌شود ۸ هزار دانشجو در این رویداد مهم شرکت کنند که برای برگزاری باشگوه این رویداد در نظر داریم حداقل ۵۰ درصد امور اجرایی و فنی المپیاد را به داوطلبان دانشجو واگذار کنیم.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان اموردانشجویان با اشاره به اینکه انجام رویدادهای بزرگ ورزشی بدون حضور داوطلبان و با اتکای صرف به نیروهای رسمی و اداری ممکن نیست گفت: افزایش مهارت‌های مدیریتی، مسئولیت پذیری اجتماعی، افزایش روحیه کار گروهی و حضور در محیط با نشاط اجتماعی از انگیزه‌های داوطلبان ورزشی برای شرکت در این رویدادها به شمار می‌رود.
دکترعلیزاده اظهارداشت: استفاده از ظرفیت‌های داوطلبان ورزشی در رویدادهای بین المللی مانند المپیک‌ها و مسابقات جهانی، امری رایج و مرسوم است و ما باید بیشتر در زمینه نهضت داوطلبی فرهنگ سازی و برنامه ریزی کنیم.
دکتررضا قرا خانلو، عضو هیئت رئیسه فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی نیز در این همایش گفت: داوطلبان ورزشی با انگیزه‌های درونی و بدون چشم داشت مادی در رویدادهای ورزشی شرکت می‌کنند و بهترین نیرو برای برگزاری باشکوه مسابقات به شمار می‌روند.
وی افزود: دانشجویان داوطلبی که در برگزاری رویدادهای ورزشی مشارکت دارند در رویدادها بر تجربه و دانش خود اضافه می‌کنند و می‌توانند در مرحل بعدی به عنوان دستیار مجریان و پس از مدتی به عنوان مدیران اجرایی مشغول فعالیت شوند.
گفتنی است در ادامه این همایش، به منظور آشنایی شرکت‌کنندگان در روند اجرای رویدادهای ورزش دانشگاهی، دو کارگاه آموزشی آشنایی با ورزش دانشگاهی و مسابقات بین‌المللی ورزش دانشگاهی توسط کارشناسان اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان برگزار شد و نمایندگان انجمن‌های ورزشی دانشگاه‌ها که تجربه برگزاری رویدادهای ورزشی در سطح ملی را داشتند به بیان تجربیات خود پرداختند.
ل. س ۴۲/ ل. م ۵۴/ ع. ع ۵۷