قرار گرفتن نام پژوهشگر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان

۲۶ آذر ۱۳۹۸ | ۰۸:۰۷ کد : ۵۱۹۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۸۲
براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، دکتررضا همتی، عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جمع یک درصد نویسندگان برتر جهان در حوزه‌ پژوهشی مهندسی قرار گرفت.
قرار گرفتن نام پژوهشگر دانشگاه صنعتی کرمانشاه در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان

به گزارش اداره روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی کرمانشاه، در این ارزیابی که با بررسی سوابق پژوهشی محققان در بازه زمانی ۱۰ ساله با تحلیل اطلاعات از پایگاه ESI انجام گرفته است، سه شاخص تعداد کل استنادات به مقالات استناد کننده، تعداد متوسط خوداستنادی به ازای هرمقاله و متوسط درصد خوداستنادی نویسنده به عنوان معیارهای ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. برای شاخص‌های فوق به ترتیب مقادیر ۲، ۶ و %۱۴ به عنوان محدوده نرمال شناخته می شوند.
طبق گزارش معاونت پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر رضا همتی با تعداد کل ۳۸ مقاله و شاخص H-index معادل ۱۷ موفق به کسب این عنوان در حوزه مهندسی شدند.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴

کلید واژه ها: صنعتی کرمانشاه