به همت محققان دانشگاه سمنان؛

فتوکاتالیست پایه آلی- فلزی برای کاهش خطرات پساب‌های صنعتی ثبت اختراع شد

۱۹ آذر ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۶ کد : ۵۱۷۳۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۸۵
فتوکاتالیست پایه آلی- فلزی برای تصفیه پساب‌های صنعتی و تبدیل آنها به مواد کم خطرتر به همت پژوهشگران دانشگاه سمنان ثبت اختراع شد.
فتوکاتالیست پایه آلی- فلزی برای کاهش خطرات پساب‌های صنعتی ثبت اختراع شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازدانشگاه سمنان، دکتر علی حقیقی اصل رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان در این خصوص گفت: "سنتز اولتراسونیک فوتوکاتالیست بر پایه چارچوب آلی- فلزی آهن- بنزن تری کربوکسیلیک" اختراعی است که به همت دکتر نرجس کرامتی، مهری السادات حسین‌زاده و دکتر محسن مهدی‌پور قاضی از محققان پردیس علوم و فناوری های نوین دانشگاه سمنان با همکاری پارک علم و فناوری این دانشگاه به ثبت رسیده است.

دکتر کرامتی یکی از مخترعان این ماده و عضو هیئت علمی پردیس علوم و فناوری‌های نوین دانشگاه سمنان در تشریح این اختراع گفت: در این پژوهش ذرات Fe-BTC سنتز شده به روش سونوشیمی، با اندازه کوچک تر و با یکنواختی بیشتر و همچنین مساحت سطحی بالاتر نسبت به نمونه‌های سنتزشده با سایر روش‌های متداول حاصل شده است.

وی با بیان اینکه این روش برای نخستین بار به عنوان فتوکاتالیست مورد بررسی قرار گرفت ادامه داد: این ویژگی‌ها در کاربرد این ذرات به عنوان فتوکاتالیست جهت تخریب آلاینده‌ها اهمیت بسزایی دارد.

به گفته دکتر کرامتی، از این محصول می‌توان برای تصفیه پساب‌های صنعتی و تبدیل آنها به مواد کم خطرتر مانند دی اکسید کربن و آب با فرآیند فوتوکاتالیستی استفاده کرد.

س.س ۵۱/ ل.م ۵۴