بازدید هفتگی رئیس دانشگاه مازندران از پروژه های در دست اجرا

۳۰ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۷ کد : ۵۱۶۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۶۹
دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران در راستای بازدید هفتگی از پروژه های در دست اجرای دانشگاه، از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه های موردنظر قرار گرفت و توصیه های لازم در این خصوص به پیمانکاران...
دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران در راستای بازدید هفتگی از پروژه های در دست اجرای دانشگاه، از نزدیک در جریان روند پیشرفت پروژه های موردنظر قرار گرفت و توصیه های لازم در این خصوص به پیمانکاران ارایه کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،  بازدید از پیشرفت اجرای عملیات رستوران بلوک های 5 و 6 مجتمع خوابگاه های دانشجویی و بازدید از روند اجرایی و احداث زمین های ورزشی آن مجتمع از جمله پروژه هایی بود که مورد تاکید ریاست دانشگاه قرار گرفت.
       همچنین بازدید و نهایی کردن مکان و نقشه ی احداث بازارچه دانشجویی و بازدید و تعیین اولیه ی مکان برای احداث رستوران دانشجویی برای بهره مندی دانشجویان دختر مستقر در مجتمع خوابگاهی حضرت زینب(س) نیز از دیگر پروژه های عمرانی در دست اجرای دانشگاه است که مورد تاکید رئیس دانشگاه مازندران بود.
       دکتر میرنیا در ادامه بازدیدهای هفتگی، ضمن نظارت و پیگیری روند پیشرفت پروژه عمرانی ساختمان دانشکده علوم اقتصادی و اداری، از چگونگی پیشرفت کار و محوطه سازی اطراف مسجد حضرت امام جعفر صادق(ع) دانشگاه نیز بازدید کرد.
رئیس دانشگاه مازندران سپس در پایان بازدیدهای هفتگی اش، برای بررسی و برآورد هزینه جهت بازسازی سالن کنفرانس دانشکده علوم ریاضی، از این پروژه نیز بازدید و با تاکید بر سرعت بخشیدن مراحل اجرایی این پروژه، توصیه های لازم را ارایه کرد.