از سوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران؛

آمار کتابخانه‌های دانشگاهی منتشر شد

۰۹ آذر ۱۳۹۸ | ۱۶:۵۰ کد : ۵۱۴۴۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۵۲۱
آمار ۱۶۵ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات،‌ و فناوری در سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) منتشر شد.
آمار کتابخانه‌های دانشگاهی منتشر شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، آمار ۱۶۵ کتابخانه زیرپوشش وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری (عتف)؛ برای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ در سامانه آمار کتابخانه‌ها (آک) به نشانی AK.IRANDOC.AC.IR منتشر شده است.

گفتنی است ایرانداک از سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ تاکنون، آمار کتابخانه‌ها را در پنج بخشِ مجموعه، نیروی انسانی، زیرساخت، اعتبارات، و خدمات، بر پایه استاندارد NISO Z39.7 گردآوری می‌کند. این آمار را نمایندگان مؤسسه‌ها در سامانه وارد می‌کنند و ایرانداک پس از پایش و ویرایش، آن‌ها را منتشر می‌کند. گزیده آمار همه این کتابخانه‌ها در جدول زیر آمده است.

 

بخش

زیربخش (واحد)

میانگین

میانه

بیشترین

کمترین

همه

سرانه

به ازای هر عضو

مجموعه

کتاب چاپی (جلد)

۴۸.۱۱۷

۱۷.۶۱۰

۳۶۵.۴۶۵

۲۶۳

۷.۹۳۹.۳۶۷

۶۸/۱۲

کتاب چاپی (عنوان)

۲۷.۱۷۶

۱۰.۱۳۹

۲۴۸.۴۳۹

۲۵۶

۴.۴۸۳.۹۷۴

۱۶/۷

کتاب الکترونیکی (عنوان)

۱.۰۳۴

۰

۵۷.۱۹۰

۰

۱۷۰.۶۱۹

۲۷۲/۰

نسخه خطی (جلد)

۱۲۰

۰

۱۵.۹۸۲

۰

۱۹.۷۳۶

۰۳۱/۰

نسخه خطی (عنوان)

۲۴۱

۰

۳۶.۰۰۰

۰

۳۹.۷۳۸

۰۶۳/۰

منابع دیداری و شنیداری (عنوان)

۵۲۹

۰

۱۲.۳۳۵

۰

۸۷.۲۵۹

۱۳۹/۰

پایان‌نامه کارشناسی ارشد (عنوان)

۲.۳۹۴

۳۵۰

۸۸.۵۰۰

۰

۳۹۴.۹۶۸

۶۳۱/۰

رساله دکتری (عنوان)

۳۳۶

۶

۲۳.۰۰۰

۰

۵۵.۵۰۴

۰۸۹/۰

گزارش طرح پژوهشی (عنوان)

۱۵۷

۳

۳.۱۷۲

۰

۲۵.۹۵۰

۰۴۱/۰

همه منابع (عنوان) *

۳۱.۸۶۷

۱۰.۷۷۹

۴۳۶.۰۳۹

۶۰۳

۵.۲۵۸.۰۱۲

۴۰/۸

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری (نفر)

۳

۱

۳۵

۰

۴۸۷

۰۰۰۸/۰

کارکنان با رشته‌های دیگر (نفر)

۳

۱

۶۳

۰

۴۵۸

۰۰۰۷/۰

همه کارکنان (نفر)

۶

۲

۹۲

۱

۹۴۵

۰۰۱۵/۰

زیرساخت

مساحت مخزن (متر مربع)

۴۳۲

۱۳۰

۷۲۰۰

۰

۷۱.۳۵۴

۱۱۳۹/۰

مساحت تالار مطالعه (متر مربع)

۴۰۹

۱۵۴

۴۰۰۰

۰

۶۷.۴۹۷

۱۰۷۸/۰

صندلی برای مراجعان (صندلی)

۱۷۱

۷۰

۱۵۰۰

۰

۲۸.۲۹۴

۰۴۵۲/۰

اعتبارات

هزینه‌کرد برای خرید منابع داخلی (هزار ریال)

۱۸۰.۴۲۲

۵۰.۰۰۰

۲.۵۸۰.۰۰۰

۰

۲۹.۷۶۹.۶۲۱

۵۳۹/۴۷

هزینه‌کرد برای خرید منابع خارجی (هزار ریال)

۱۳۱.۵۳۹

۰

۲.۸۰۰.۰۰۰

۰

۲۱.۷۰۳.۸۸۲

۶۵۹/۳۴

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه (هزار ریال)

۳۳.۳۷۷

۰

۱.۱۲۰.۰۰۰

۰

۵.۵۰۷.۱۸۷

۷۹۴/۸

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان (جلد)

۱۰.۴۰۳

۳.۰۰۰

۱۱۴.۵۰۷

۰

۱.۷۱۶.۴۵۲

۷۴/۲

اعضا (نفر)

۳.۷۹۵

۱۴۰۰

۷۸.۵۰۰

۴۰

۶۲۶.۲۱۶

-

* همه منابع؛ شمارِ عنوانِ همه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همان‌گونه که جدول بالا نشان می‌دهد، ۱۶۵ کتابخانه زیرپوشش وزارت عتف، برای هر عضو در سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ بیش از هفت عنوان کتاب چاپی و بیش از هشت عنوان از همه منابع * داشته و به ازای هر ۱۰ هزار عضو ۱۵ نفر در کتابخانه‌ها کار می‌کرده‌اند. کتابخانه‌ها به ازای هر عضو، ۷۴/۲ جلد کتاب امانت داده و برای هر هزار عضو ۴۵ صندلی داشته‌اند. کتابخانه‌ها در همین زمان به ازای هر عضو ۴۷.۵۳۹ ریال منابع اطلاعات داخلی و ۳۴.۶۵۹ ریال منابع اطلاعات خارجی (به جز پایگاه‌های اطلاعات علمی) خریداری کرده‌اند.

کتابخانه‌های دارای رتبه‌های نخست در هر زیربخشِ آمار هم در جدول زیر دیده می‌شوند.

بخش

زیربخش

کتابخانه دارای رتبه نخست در زیربخش

شمار / واحد

مجموعه

کتاب چاپی

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۳۶۵.۴۶۵ جلد

همه منابع *

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۴۳۶.۰۳۹ عنوان

نیروی انسانی

کارکنان با رشته تحصیلی کتابداری

مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

۳۵ نفر

کارکنان با رشته تحصیلی دیگر

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۶۳ نفر

همه کارکنان

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۹۲ نفر

زیرساخت

مساحت مخزن

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

۷.۲۰۰ متر مربع

مساحت تالار مطالعه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه سیستان و بلوچستان

۴.۰۰۰ متر مربع

اعتبارات

هزینه‌کرد برای منابع داخلی

کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

۲.۵۸۰ میلیون ریال

هزینه‌کرد برای منابع خارجی

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

۲.۸۰۰ میلیون ریال

هزینه‌کرد برای تحقیق و توسعه

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز

۱.۱۲۰ میلیون ریال

خدمات

شمار امانت منابع به مراجعان

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه یزد

۱۱۴.۵۰۷ جلد

اعضا

کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد، و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران

۷۸.۵۰۰ نفر

* همه منابع؛ شمارِ عنوانِ همه کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، نسخه‌های خطی، منابع دیداری و شنیداری، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، و گزارش طرح‌های پژوهشی را نشان می‌دهد.

همچنین ریز گزارش آمار کتابخانه‌ها برای سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ و همچنین سال‌های گذشته در نشانی IRANDOC.AC.IR/BOOK در دسترس است.

ل.م ۵۴/ ع.ع ۵۷


( ۱ )