چاپ مقاله محقق دانشگاه تربیت مدرس در مجله معتبر بین‌المللی Science

۱۲ آبان ۱۳۹۸ | ۱۵:۰۳ کد : ۵۰۸۴۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۴۳
دکتر یحیی کوچ عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس در پژوهش بین‌المللی "پراکنش جهانی کرم‌های خاکی" که با مشارکت ۱۴۱ محقق از ۵۷ کشور جهان انجام شد، همکاری داشت و نتایج آن در قالب یک مقاله در مجله معتبر بین‌المللی Science به چاپ رسید.
چاپ مقاله محقق دانشگاه تربیت مدرس در مجله معتبر بین‌المللی Science

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، این مقاله که با عنوان “ Global distribution of earthworm diversity ” در مجله Science چاپ شد، به نتایج پژوهشی با محوریت مطالعه و بررسی پراکنش جهانی کرم‌های خاکی می‌پردازد و بیانگر اهمیت این موجودات به عنوان مهم‌ترین خرده‌ریزخواران در خاک و تأثیرات بسیار آنها بر حاصل خیزی خاک، سلامت و کیفیت رویشگاه است.

نتایج این بررسی حاکی است کرم‌های خاکی در بسیاری از خاک‌های سراسر جهان یافت می‌شوند و تعداد و تنوع کرم‌ها بر حسب مشخصات خاک و وضعیت آب و هوایی منطقه بسیار متفاوت است. وزن کل آن‌ها در شرایط مناسب بالغ بر چندین تن در هکتار بوده و حدود ۵۰ تا ۷۰ درصد وزن "توده زنده" خاک را تشکیل می‌دهند.

امروزه کرم‌های خاکی به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها در خصوص زیست پالایی مناطق آلوده مورد توجه ویژه قرار گرفته و در واقع کاربرد کرم‌های خاکی در زیست پالایی با حادثه انفجار کارخانه مواد شیمیایی Seveso ایتالیا در سال ۱۹۷۶ و آلودگی وسیع منطقه با مواد خطرناک سمی مانند TCDD شکل عملیاتی به خود گرفت ودر این حادثه همه جانوران منطقه به جز کرم‌های خاکی تلف شدند ولی کرم‌های خاکی TCDD موجود در خاک را خورده اما زنده ماندند.

این پدیده یک الهام زیستی برای تولید فناوری کرم پالایی بود و در سال‌های اخیر تحقیقات انجام شده در اکثر کشورها برای شناسایی و سنتز ترکیبات زیستی فعال کرم‌های خاکی با کاربردهایی نظیر دارویی و آرایشی بهداشتی، آفت کش‌ها، ضد باکتری‌ها، انقلابی را در پژوهش و فناوری‌های مرتبط با کرم‌های خاکی ایجاد کرده است.

گفتنی است دکتر یحیی کوچ با زمینه تخصصی اکولوژی خاک، استادیار گروه مرتعداری دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس است و چاپ بیش از ۱۵۰ مقاله در مجلات ISI ، ۲۲ مقاله در مجلات Q 1 و ۴ مقاله در JCR زیر ۵ درصد و علمی-پژوهشی را در کارنامه علمی خود دارد.

س. س ۵۱/ ل. م ۵۴


( ۳ )