بازدید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

۲۵ مرداد ۱۳۹۳ | ۱۳:۰۷ کد : ۵۰۷۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۹۰
دکتر محمد حسین امید معاون اداری مالی ومدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان کرد .به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر امید درابتدای این بازدید یادمان شهید گمنام دانشگاه حض...
بازدید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر محمد حسین امید معاون اداری مالی ومدیریت منابع وزارت علوم از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکترامید درابتدای این بازدید یادمان شهید گمنام دانشگاه حضور یافته  وبا نثار فاتحه نسبت به مقام شامخ شهیدان ادای احترام و سپس از دو پروژه عمرانی نیمه تمام ساختمان های دانشکده فنی مهندسی و دانشکده کشاورزی بازدید کرد.
دکتر امید در این بازدید در سخنانی با تاکید بر برنامه ریزی و حرکت دانشگاه ها در مسیر درآمد زایی ، جذب کمک های مالی خیرین را در اتمام پروژه های عمرانی  ضروری دانسته و افزود: دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در مقایسه با دانشگاه های همتراز خود هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی پیشرفت و رشد قابل ملاحظه ای داشته است و باید درسالهای آتی با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند.
دکتر حسن ولی زاده، سرپرست دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  نیز در این مراسم گزارشی اجمالی از وضعیت موجود این دانشگاه اعم از اعتبارات و روند پیشرفت واجرای پروژه های عمرانی ارائه کرد .