سفر وزیر علوم به اسدآباد همدان - ۴آبان ماه ۱۳۹۸

۰۴ آبان ۱۳۹۸ | ۱۸:۰۰ کد : ۵۰۷۲۸ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۶۹۵
سفر وزیر علوم به اسدآباد همدان - ۴آبان ماه ۱۳۹۸

( ۲ )