بازدید مسئولان وزارت علوم ازدانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان

۳۱ مرداد ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۴ کد : ۵۰۵۶ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۱۷۷
دکترمحمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دکترمهرالله رخشانی مهر مدیرکل دفتر طرح های عمرانی این وزارت ضمن بازدید ازبخش های مختلف دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان درنشستی با مس...
دکترمحمدحسین امید معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دکترمهرالله رخشانی مهر مدیرکل دفتر طرح های عمرانی این وزارت ضمن بازدید ازبخش های مختلف دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان درنشستی با مسئولان این دانشگاه دیدار وگفتگو کردند .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین نشست دکترامیددر سخنانی با اشاره به کاهش نرخ تخصیص بودجه دانشگاه ها درسال های آتی، مسئولان دانشگاه را به ارائه فعالیت ها و پروژه های پژوهشی، تکمیل آزمایشگاه ها و زیرساخت های پژوهشی بویژه IT تشویق کرد که موجبات کسب درآمد اختصاصی برای دانشگاه را به همراه خواهد داشت.
وی نسبت کارکنان به اعضای هیئت علمی، بهره گیری ازخیرین به خصوص درساخت آزمایشگاه، صرفه جویی درهزینه ها و تاسیس بنیاد دانشگاهی را ازنکات برجسته دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان برشمرده و راه پیشرفت و ارتقای رتبه دانشگاه را ارتقای گرنت دانشگاه عنوان کرد.
معاون وزیرعلوم همچنین انتظار از دانشگاه های صنعتی و مهندسی را بهینه سازی و بهره گیری از انرژی های نو دانسته و توصیه کرد: دانشگاه باید به سمت جذب رشته های آمایش شده و دارای بازار کار حرکت کند و توسعه کیفی را مد نظر قراردهد.
دکترامید در پایان سخنان خود شاخص بودن درچند رشته را جزو شاخصه های یک دانشگاه رو به رشد عنوان کرد.
همچنین در این نشست دکتربهشتی رئیس دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان گزارش مبسوطی از بودجه بندی آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و پایش هزینه کرد بودجه بخش های مختلف دانشگاه در زمان های تعیین شده ارائه کرد.
دکتربهشتی درخصوص صرفه جویی های انجام شده دراین دانشگاه گفت: کاهش هزینه اجاره بهای خوابگاه های خودگردان به نفع دانشجویان و راه اندازی خوابگاه جدید درسال تحصیلی جدید، کاهش 30 درصدی هزینه سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان، کاهش هزینه و سامان دهی خدمات دفتر فنی، کاهش هزینه 70 درصدی خدمات دفتر حقوقی دانشگاه، کاهش هزینه خدمات نظافتی که مجموعا ماهیانه مبلغ قابل توجه 000/000/500 میلیون ریال صرفه جویی شده است.
وی همچنین فعالیت های انجام شده از نیمه دوم سال 93 ( آغاز مسئولیت در دانشگاه) تاکنون را مواردی از قبیل: انتخاب شرکت مشاور و شرکت پیمانکار با گرید A طی برگزاری مناقصه قانونی که شروع به فعالیت کرده است، طرح جامع عمرانی دانشگاه برعهده یکی از مشاورین مطرح ، رفع مشکلات عدیده حقوقی از گذشنه از جمله تغییر کاربری خوابگاه به دانشکده، مشکلات حقوقی شرکت خدماتی سابق، مشکل شکایات درمورد زمین های دانشگاه، پرداخت بدهی ها ازجمله حق التدریس اساتید، پروژه های دانشجویی و بدهی های ساختمان چند منظوره عنوان کرد.
دکتربهشتی پروژه های دردست اجرای این دانشگاه را نیز ساختمان دانشکده فنی مهندسی با متراژ 6700 متر مربع، ساختمان آزمایشگاه ها و کارگاه ها با تعهد خیر دانشگاه ساز، ساختمان چند منظوره را (ازپروژه های 50 درصدی) تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی که در گذشته تغییر کاربری داده شده بود، محوطه سازی و احداث پارکینگ مسقف عنوان کرد.
درپایان این نشست دکتر امید و دکتر رخشانی مهر از پروژه های درحال ساخت دانشگاه مهندسی فناوری های نوین قوچان بازدید کردند.