به همت پژوهشگران دانشگاه‌های محقق اردبیلی، تبریز و صنعتی شریف صورت پذیرفت؛

استفاده از فرآیند ریفورمینگ بخار آب زیست‌گاز برای تولید همزمان هیدروژن و توان

۲۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۵۳ کد : ۵۰۵۵۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۰۶
پژوهشگران دانشگاه‌های محقق اردبیلی، تبریز و صنعتی شریف در طرحی مشترک موفق به ارائه یک سیستم نوین تولید همزمان هیدروژن و توان با استفاده از فرایند ریفورمینگ بخار‌آب زیست‌گاز و استفاده از سیکل رانکین‌ آلی شدند.
استفاده از فرآیند ریفورمینگ بخار آب زیست‌گاز برای تولید همزمان هیدروژن و توان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه محقق اردبیلی، در این سیستم، که با همکاری مشترک دکتر هادی غائبی دانشیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی، پروفسور مرتضی یاری از دانشگاه تبریز، دکتر سعید قوامی‌گرگری دانش‌آموخته دکتری مهندسی مکانیک از دانشگاه محقق اردبیلی و مهندس هادی رستم زاده دانش‌‌ آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف انجام گرفته است، از یک‌ طرف مخلوط زیست‌گاز و از طرف دیگر آب از طریق پمپ و کنترل‌کننده‌های دبی جرمی برای کنترل نسبت مولی بخار آب به کربن و دی ‌اکسیدکربن به متان و دبی کلی جریان، وارد فرآیند می‌‌شوند.

زیست گاز پیش‌گرم شده و بخار آب نیز پس از پیش ‌گرم ‌شدن توسط جریان گازهای خروجی در مخلوط کننده با هم ترکیب می ‌شوند و مخلوط حاصل در رکپراتور با استفاده از دمای بالای محصولات واکنش ریفورمینگ، گرم شده تا شرایط لازم را برای انجام واکنش شیمیایی ریفرمینگ در راکتور پیدا کند.

در راکتور انرژی ورودی به انرژی شیمیایی تبدیل می شود و سپس جریان گازهای خروجی واکنش در راکتور که شامل ترکیب گازهای هیدروژن، مونواکسیدکربن، دی ‌اکسیدکربن، متان و بخارآب بوده برای استفاده مؤثر از گرمای بالای آنها، جهت پیش گرم کردن مخلوط زیست گاز و بخار آب ورودی سیستم استفاده می ‌شوند و به دلیل دمای بالای محصولات واکنشو برای بازیابی گرمای اتلافی از چرخه رانکین‌ آلی با مبادله ‌کن گرمای داخلی استفاده شده است.

چرخه رانکین آلی که از سیال عامل آلی استفاده کرده و با منبع انرژی دما پایین نیز راه اندازی می ‌شود، با تولید توان به افزایش کارایی سیستم منجر می‌شود.

نتایج این پژوهش ارزشمند در شماره ۱۳۰ مجله معتبر Renewable Energy با رده کیفی Q ۱ و با ضریب تأثیر ۵.۴۳۹ و توسط انتشارات الزویر در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است.

س.س ۵۱/ ل.م ۵۴