بازدید مدیرکل یونسکو ازشهرک علمی وتحقیقاتی اصفهان

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۹ کد : ۵۰۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۰۴
<div dir="None">ایرینا جئورجیوا بوکووا مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.</div> <div dir="None" sizset="false" sizcache08687193142377104="92 11 4"><span id="ms-rterangepaste-start"></span><div>به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بوکووا دربازدیدی از شرکت های دانش بنیان</div></div> ...
ایرینا جئورجیوا بوکووا مدیرکل سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بوکووا دربازدیدی از شرکت های دانش بنیان مستقر درشهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در جریان فعالیت های این شهرک قرار گرفت.
همچنین مدیرکل یونسکو با بازدید از مرکز رشد، پارک علم و فناوری شیخ بهایی و پارک علمی کودکان و نوجوانان، برحمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه پارک های علم و فناوری تاکید کرد.
گفتنی است سند همکاری تاسیس مرکز منطقه‌ای توسعه پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری زیر نظر یونسکو میان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان یونسکو در سال 1389در پاریس به امضا رسید که براین اساس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان به عنوان محل استقرار این مرکز منطقه ای با حمایت و پشتیبانی یونسکو به پیشبر اهداف و توسعه پارک های علم و فناوری در کشورهای منطقه کمک کرده و با ظرفیت سازی لازم، زمینه توسعه و ایجاد پارک های علم و فناوری را در این کشورها فراهم می کند.