به درخواست وزارت ورزش و جوانان انجام می‌شود؛

تحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشور توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد بازدید:۶۱۶
طرح " فراتحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشور؛ چالش‌ها، موانع و راهکارها"، به درخواست وزارت ورزش و جوانان توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در حال انجام است.
تحلیل مطالعات اقتصاد ورزش کشور توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل ازپژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دکتر مصطفی افشاری، عضو هیئت علمی این پژوهشگاه و محقق این پروژه درباره آخرین وضعیت این پروژه اظهار کرد: در حال حاضر نگارش چهارفصل به پایان رسیده است.
وی در توضیح محتوایی تأکید کرد: اقتصاد به‌عنوان محوری‌ترین معیار توسعه در هر کشوری مورد ارزیابی جهانی قرارگرفته و بر پایه شاخص‌های موجود در اقتصاد، وضعیت توسعه‌‌یافتگی در هر جامعه‌ای مورداندازه‌گیری قرار می‌گیرد.
آمار نشان‌دهنده این امر است که سهم ورزش ایران در اقتصاد ورزش به چه میزان است و سهم اندکی در اقتصاد و سرانه ناخالص داخلی دارد، لذا روشن است که باید به بررسی جامع و کامل درزمینه چالش‌ها، موانع و عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد ورزش پرداخته شود.
این محقق حوزه بازاریابی و اقتصاد ورزشی افزود: با وجود تحقیقات مختلف در ارتباط با موانع و چالش‌های ورزشی و به‌دست آوردن نتایج مختلف در حوزه اقتصاد ورزشی، این موضوع یعنی چالش و موانع اقتصاد ورزشی همچنان به‌عنوان مسئله‌ای مبهم برای دست‌اندرکاران و مدیران و بازاریابان باقی‌مانده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در ادامه یادآور شد: در این پژوهش از رویکرد فراتحلیل یا جعبه‌ابزاری جهت ترکیب، تجمیع اطلاعات حاصل از پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه اقتصاد ورزش، بازاریابی ورزش، خصوصی‌سازی ورزش و درآمدزایی ورزش برای کشف روابط تازه‌ای از خطوط ربط منطقی بین پژوهش‌ها استفاده شده است.
در ادامه به شناخت چهارچوب مفهومی و عملیاتی غالب در پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ورزش، همچنین استخراج و ترکیب معنادارترین فرضیات به‌کاررفته در پژوهش‌های مربوط به اقتصاد ورزش و شناسایی همگرایی‌ها و واگرایی‌های موجود در تحقیقات گذشته پرداخته شد. در فصل نهایی نیز با استفاده از یافته‌های مستخرج از فصول قبلی به ارائه راه. کارها و توصیه‌هایی جهت برون‌رفت از مشکلات اقتصاد ورزش پرداخته خواهد شد.
س. س ۵۱/ ل. م ۵۴


( ۳ )