اردیبهشت‌ماه سال آینده؛

دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی برگزار می‌شود

تعداد بازدید:۵۲۲
دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی: راهبردها و چالش‌ها با هدف ایجاد ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی میان نهادهای تولیدکننده دانش و عموم شهروندان و نقش آن در کارآمد کردن پژوهش‌ها و دستاوردهای دانشگاهی اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.
دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی برگزار می‌شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، این همایش ملی با محوریت چیستی و انواع فضای اجتماعی و عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری و تقویت آن، رویکردهای نظری گوناگون در خصوص تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، شاخص‌های ارزیابی میزان پیوند تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، بررسی و تحلیل وضعیت موجود پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران، نقش نهادهای اجتماعی واسط، چالش‌ها و راهبردهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی و راهکارهای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی برگزار خواهد شد.

بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق بین‌المللی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، بررسی و تحلیل نمونه‌های موفق داخلی در برقراری پیوند میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، الگویابی و ارائه سازوکارهای تقویت ارتباط میان نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی در ایران، ظرفیت‌ها و خلأهای قانونی در راستای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، رویکرد تاریخی به مقوله ارتباط دانشگاه و فضای اجتماعی، نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در تقویت ارتباط دانشگاه با فضای اجتماعی و ظرفیت استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در ارتقای تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی؛ از دیگر محورهای این همایش یک‌روزه می‌باشد.

گفتنی است بر اساس اعلام دبیرخانه دومین همایش ملی تعامل نظام دانشگاهی و فضای اجتماعی، آخرین مهلت دریافت چکیده مقالات ۱۰ دی ماه۱۳۹۸ است.

ل.م54