بازدید مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان از دانشگاه ملایر

۰۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۰ کد : ۴۹۹۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۶۲
دکتر صمد حاج جباری، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان از بخش های مختلف دانشگاه ملایر از جمله آزمایشگاه مرکزی بازدید کرده و از نزدیک با امکانات آموزشی، رفاهی و ورزشی این دانشگاه آشنا ش...
بازدید مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان از دانشگاه ملایر
دکتر صمد حاج جباری، مدیر کل دانشجویان غیر ایرانی سازمان امور دانشجویان از بخش های مختلف دانشگاه ملایر از جمله آزمایشگاه مرکزی بازدید کرده و از نزدیک با امکانات آموزشی، رفاهی و ورزشی این دانشگاه آشنا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر حاج جباری همچنین در جلسه ای با ریاست، هیئت رئیسه و سرپرست امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ملایر به بحث پیرامون مسائل جاری مرتبط با دانشجویان غیرایرانی پرداخته و مسئله جذب دانشجویان غیرایرانی جدید در دانشگاه ملایر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
 همچنین در این جلسه دکتر منافی مدیر روابط بین الملل و سرپرست دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه ملایر در مورد عملکرد دفتر سرپرستی دانشجویان غیرایرانی و روند فعالیت های آموزشی، رفاهی، فرهنگی و دانشجویی دانشجویان خارجی توضیحاتی ارائه داد.
گفتنی است در پایان دکتر حاج جباری به همراه دکتر منافی در جلسه ای با دانشجویان غیرایرانی به سوالات این دانشجویان پاسخ دادند.


( ۱ )