بازدید سفیر عراق از غرفه دانشگاه شاهرود در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فن بازار کشور

۲۸ آذر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۸ کد : ۴۹۸۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۲
سفیر عراق در ایران از غرفه دانشگاه شاهرود در شانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، «راجح صابر عبود الموسوی» سفیر عراق در ایران از غرفه فناو...
سفیر عراق در ایران از غرفه دانشگاه شاهرود در شانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، «راجح صابر عبود الموسوی» سفیر عراق در ایران از غرفه فناوری این دانشگاه در شانزدهمین نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور  در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران بازدید کرد.
وی همچنین با دکتر ترابی عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه دیدار و در رابطه با فناوری های ارائه شده بحث و تبادل نظر کرد.
علاوه بر حضور اعضای هیئت علمی در غرفه این دانشگاه، دکتر محمدمهدی فاتح به اتفاق هیئت همراه نیز از نمایشگاه بزرگ دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور بازدید کرد.
دانشگاه شاهرود با 12 فناوری در سالن 27 شانزدهمین نمایشگاه بزرگ پژوهش، فناوری و فن بازار کشور که از 23 آذر ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران دایر بود.
همچنین در این نمایشگاه فضاهای اختصاصی فن بازار و دستاوردهای پژوهشی، کارگاه های آموزشی متنوع و نشست های علمی جهت برقراری ارتباط با بخش های اقتصادی و جامعه علمی کشور دایر بودند.