توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی؛

وضعیت مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌های ورزشی کشور بررسی می‌شود

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۴ کد : ۴۹۷۹۷ دستاوردهای پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری
تعداد بازدید:۴۶۰
پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی به سفارش وزارت ورزش و جوانان، اقدام به بررسی شیوع مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌های ورزشی کشور می‌کند.
وضعیت مصرف مواد نیروزا در باشگاه‌های ورزشی کشور بررسی می‌شود

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دکتر علی کاشی عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه و محقق پروژه «بررسی شیوع مصرف مکمل‌ها و داروهای نیروزا در باشگاه‌های ورزش کشور» درباره آخرین وضعیت این پروژه بیان کرد: این مطالعه به سفارش وزارت ورزش و جوانان و توسط پژوهشگاه تربیت بدنی انجام می‌شود که هدف آن بررسی رفتارهای مربوط به مصرف مواد نیروزا (مکمل‌ها و داروها) در ورزش و درک عوامل مرتبط با آن برای تدوین مدل‌های پیشگیری و حفاظت از سلامت جوانان کشور است.

وی در توضیح محتوای پروژه تأکید کرد: با توجه به شیوع روبه رشد مکمل‌ها و داروهای افزایش‌دهنده عملکرد و کنترل وزن در بین جوانان و نوجوانان سراسر جهان و بالطبع کشور ایران و عدم نظارت و کنترل کامل و مؤثر در این زمینه، لزوم توجه به‌سلامت جوانان و نوجوانان کشور ایجاب می‌کند تا با دیدی وسیع‌تر و ژرف‌تر به موضوع نگریسته و در پی راهکارهایی مناسب جهت پیشگیری از سوءمصرف این مواد باشیم تا از خطرات و زیان‌های وسیعی که سلامت بزرگ‌ترین سرمایه‌های این کشور را تهدید می‌کند بکاهیم.

عضو هیئت‌علمی گروه رفتار حرکتی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی افزود: پروژه حاضر با استفاده روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و به‌صورت میدانی انجام‌ خواهد شد و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه ورزشکاران سازمان‌یافته کشور می‌باشد که در سال ۱۳۹۸ به‌صورت سازمان ‌دار مشغول فعالیت ورزشی در سطوح مختلف هستند که تعداد ۷۵۰۰ نفر از این ورزشکاران در پانزده استان کشور در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرند.

س.س ۵۱/ ل.م ۵۴


( ۱ )