بازدید سرپرست دانشگاه خوارزمی از موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب

۲۲ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۵ کد : ۴۹۷۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۶۰
دکترمحمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی با هیئت همراه، از مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترسبحان اللهی ضمن تقدیر ازعمل ارزنده مرحوم سحاب، اظه...
دکترمحمدعلی سبحان اللهی سرپرست دانشگاه خوارزمی با هیئت همراه، از مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی سحاب بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترسبحان اللهی ضمن تقدیر ازعمل ارزنده مرحوم سحاب، اظهار امیدواری کرد که بتوانیم از آثار مرحوم سحاب حفاظت به عمل آوریم.
موسسه کارتوگرافی سحاب قدیمی ترین موسسه کارتوگرافی ایران است که توسط 4 نسل از خاندان سحاب تأسیس و پی گیری شده این خاندان که اصالتاً تفرشی هستند تمام سرمایه خود را صرف نشر کارتوگرافی و مبحث جغرافی ایران کردند و تمام نقشه های اورجینال ایران توسط این خانواده جمع آوری شده است.
دراین موسسه تعداد 150هزار نقشه اورجینال و 50 هزار کتب اطلس جغرافیایی مربوط به تمامی کشورها به همت استاد ابوالقاسم سحاب، عباس سحاب، غلامرضا سحاب، محمدرضا سحاب، جمع آوری و نگهداری می شود.
گفتنی است دراین بازدید مقررشد طی تفاهم نامه ای در دو مرحله، در مرحله نخست کتب اطلس و درمرحله دوم نقشه های اورجینال به این دانشگاه اهدا و درمحلی که به عنوان موزه دانشگاه خوارزمی تعبیه شده، قرارگیرد.