در راستای اجرای برنامه توسعه روستایی صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۵:۲۶ کد : ۴۹۱۸۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۷۷
دکتر ابراهیم صالحی‌عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای با عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اجرای برنامه توسعه روستایی، تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه فنی و حرفه‌ای با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما و دانشگاه فنی و حرفه‌ای به عنوان مجری و آقای خوارزمی به عنوان مشاور این طرح با یکدیگر توافق کرده‌اند که در سطح استان‌های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی نسبت به اجرای برنامه توسعه روستایی اقدام کنند.
این برنامه با لحاظ مدل توسعه‌ای مورد تأیید معاونت اشتغال و کارآفرینی بر توسعه و توانمندسازی جوامع روستایی از پیش تعیین شده توجه دارد و هدف این توافق‌نامه سه جانبه، تنظیم چارچوب همکاری متقابل، برای عملیاتی کردن برنامه‌های توافق شده با خوارزمی (مشاور طرح) با هدف توسعه جوامع روستایی برای ایجاد و پایداری اشتغال بوده است.
از جمله تعهدات معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این تفاهم‌نامه می‌توان به ارائه الگوی توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی ذیل توافق با مجری و مشاور طرح، تأمین مالی اجرای طرح، هماهنگی لازم با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی جهت پیاده‌سازی طرح، تسهیل در انجام تمامی فرآیندها و روال‌های قانونی پیاده سازی طرح، پایش و نظارت بر خدمات ارائه شده توسط مشاور و دانشگاه و معرفی نماینده تام الاختیار معاونت به مشاور و دانشگاه اشاره کرد.
توافق با معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر الگوی توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی، انجام نظارتهای دوره‌ای (ماهانه) میدانی و ارائه گزارش‌های نظارتی به معاونت اشتغال وزارت کار تأکید کرده و معرفی نماینده تام الاختیار دانشگاه به معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله تعهدات دانشگاه محسوب می‌شود.
از جمله تعهدات مشاور در این توافق‌نامه می‌توان به ارائه سند شرح خدمات و زمانبندی انجام طرح مطابق با توافق سه جانبه به تفکیک سه استان، معرفی تیم اجرایی و ساختار سازمانی پروژه به معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی، اجرا و پیادهسازی الگو توسعه کسب و کار و اشتغال روستایی توافق شده، برابر سند شرح خدمات، ارائه اسناد هزینه طرح به دانشگاه و معاونت بر اساس توافق فی مابین، تعامل با ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها جهت اجرای بهینه طرح، ارائه گزارش‌های دوره‌ای (ماهانه) به معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی و دانشگاه و مستندسازی اقدامات و فرایندهای اجرای پروژه در قالب گزارش‌های مکتوب و مصور اشاره کرد.
به منظور پیاده‌سازی طرح توسعه روستایی، طی توافق انجام شده در این سند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما طی عقد قرارداد همکاری با دانشگاه فنی و حرفه‌ای به عنوان مجری، طرح‌ریزی انجام پروژه را با همکاری مشاور معرفی شده به مدت دوسال انجام خواهد داد.
کارگروه اجرایی متشکل از نماینده معاونت اشتغال و توسعه کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مشاور طرح که سازکار، نحوه پیاده‌سازی، برنامه زمان‌بندی، نحوه تأمین مالی مرتبط با اجرای توافق‌نامه را مشخص خواهد کرد.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴