در راستای حمایت تخصصی از وزرشکاران صورت گرفت؛

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان امور دانشجویان و کمیته ملی المپیک

۰۹ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۴:۳۵ کد : ۴۹۰۹۹ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۶۴
تفاهم‌نامه همکاری مشترک سازمان امور دانشجویان و کمیته ملی المپیک در راستای حمایت تخصصی از ورزشکاران، قهرمانان و شناسایی استعدادهای ورزشی دانشجویی، توسعه ورزش همگانی و قهرمانی با رویکرد علمی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ورزش دانشگاهی، توسط دکترمجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان و دکترسیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک به امضاء رسید.
انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین سازمان امور دانشجویان و کمیته ملی المپیک

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از سازمان اموردانشجویان، بر اساس مفاد این تفاهم نامه، سازمان امور دانشجویان متعهد شد در زمینه ترویج اصول اساسی و ارزش‌های جنبش المپیک در ورزش دانشگاهی، امور آموزشی، تالیف و ترجمه کتاب، برگزاری کنگره های علمی بین‌المللی ورزشی، ارتقای ورزش بانوان و فرآیند استعدادیابی ورزش نخبگان کشور با کمیته ملی المپیک همکاری کند.
همچنین کمیته ملی المپیک نیز متعهد شد در زمینه اعزام مربیان و کارشناسان به همایش های علمی بین المللی، اعزام تیم های ملی دانشجویی به یونیورسیادها، برگزاری مسابقات و اردوهای ورزشی دانشجویی در مراکز تخصصی این کمیته، حمایت از پروژه های پژوهشی در دانشگاه های کشور و تخصیص بخشی از موزه المپیک به ورزش دانشگاهی با سازمان اموردانشجویان وزارت علوم همکاری کند.
گفتنی است تفاهم نامه مذکور در هشت ماده و برای دوسال منعقد شد و با توافق طرفین قابل تمدید است.
ل.س ۴۲/ ل.م ۵۴/ ع.ع ۵۷