اقدامات برخی دانشگاه‌ها در راستای اعمال مدیریت سبز؛

طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای/ نصب سختی‌گیر مغناطیسی آب برای مبدل‌های صفحه‌ای/ لایروبی قنوات

۰۷ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۳۰ کد : ۴۹۰۴۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۰۰
اقدامات برخی دانشگاه‌ها در راستای اعمال مدیریت سبز در زمینه کاهش و مصرف آب اعلام شد.
طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای/ نصب سختی‌گیر مغناطیسی آب برای مبدل‌های صفحه‌ای/ لایروبی قنوات

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این راستا دانشگاه آیت‌الله بروجردی طراحی و اجرای سیستم آبیاری قطره‌ای و مکانیزه درختان و فضای سبز، کاشت درختان و عناصر گیاهی کم آب را اعمال کرد.

دانشگاه بزرگمهرقائنات نیز با نصب سختی گیر از هدر رفت آب جلوگیری کرد.

آبیاری قطره‌ای در محیط فضای سبز دانشگاه بزرگمهر قائنات و نصب سختی گیر مغناطیسی آب برای مبدل‌های صفحه‌ای ازجمله اقدامات این دانشگاه در کاهش مصرف آب است.

تفکیک شبکه آب شرب از آب فضای سبز، بهسازی شبکه آب‌رسانی، استفاده از چاه‌های جذبی، جمع‌آوری آب‌های سطحی و استفاده از آن در فضای سبز و آبیاری قطره‌ای ازجمله اقدامات دانشگاه بناب برای مدیریت مصرف آب در این دانشگاه است.

دانشگاه بوعلی سینا در همین راستا با استفاده از لایروبی قنوات به‌منظور تسهیل انتقال آب قنوات به دریاچه مصنوعی دانشگاه و ذخیره آب، جداسازی آب شرب از آب بهداشتی، طراحی مخزن برای جمع‌آوری آب قنات، احداث استخر جهت ذخیره آب و اجرای طرح کنترل و هدایت آب‌های سطحی به دریاچه جهت ذخیره و آبیاری فضای سبز باعث کاهش مصرف آب در این دانشگاه شده است.
v.f45/g.l54