بازدید تیم مدیریت پروژه بین المللی منارید استان یزد از گلخانه های بدون سوخت دانشگاه زابل

۲۸ فروردین ۱۳۹۵ | ۱۴:۰۴ کد : ۴۸۹۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۵۶
جمعی از مسئولان و اعضای پروژه بین‌المللی منارید استان یزد از گلخانه های بدون سوخت دانشگاه زابل در مجتمع بقیه الله الاعظم چاه نیمه بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با توجه به تفاهم نامه هم...
جمعی از مسئولان و اعضای پروژه بین‌المللی منارید استان یزد از گلخانه های بدون سوخت دانشگاه زابل در مجتمع بقیه الله الاعظم چاه نیمه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با توجه به تفاهم نامه همکاری های دو جانبه بین دانشگاه زابل و پروژه بین المللی منارید، تیم مدیریت پروژه منارید و برخی از مسئولان استان یزد متشکل از مدیر استانی پروژه منارید، معاون سازمان جهاد کشاورزی، معاون آبخیز داری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون و فرماندار شهرستان بهاباد، کارشناسان پروژه منارید استان به همراه مدیر اجرایی استانی پروژه منارید استان سیستان و بلوچستان و کارشناسان پروژه از گلخانه های بدون سوخت فسیلی (معروف به گلخانه های چینی) ساخته شده توسط دانشگاه زابل، مزارع تحقیقاتی و مرکز پرورش دام های خاص بازدید کردند.
بر پایه این گزارش،‌پروژه بین المللی منارید (MENARID) در چارچوب برنامه توسعه پایدار و یکپارچه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در هفت کشور اردن، الجزایر، ایران، تونس، مراکش، مصر و یمن اجرا می‌شود.
این پروژه در ایران، با مشارکت تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF)، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به‌ عنوان نماینده دولت از شهریور 1390 آغاز شده است.
 هدف نهایی پروژه، توسعه مدیریت یکپارچه منابع طبیعی تجدید شونده با توجه به سازگاری با شرایط اقلیمی و منافع محیط زیست جهانی است. همچنین پروژه در پی آن است که از ظرفیت زیست‌ بوم‌ ها در جهت تامین معاش مردم محلی حفاظت کند. پروژه منارید به‌ منظور تحقق این هدف، با سایر پروژه‌های کشور تحت یک چتر حمایتی همکاری و مشارکت فعالانه دارد.
گفتنی است این بازدید که در راستای اجرای تفاهم نامه پروژه منارید بود، به منظور بررسی همکاری‌های بیشتر و بهینه سازی الگوهای کشت صورت گرفت.