عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد (فائو)

۲۳ تیر ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۴ کد : ۴۸۷۰۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۳۷۲
همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه زنجان با سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) گسترش یافت.
عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد (فائو)

بین‌المللی دانشگاه زنجان درزمینهٔ نظام دانش و نوآوری کشاورزی، توسعه پایدار کشاورزی و موضوعات زیست‌محیطی با سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) و عضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی گسترش یافت.

پیرو بازدید دکتر اسماعیل کرمی دهکردی، مدیر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه زنجان از سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (FAO) در کشور ایتالیا در ماه ژوئن 2019، بر همکاری‌های علمی بین‌المللی این دانشگاه با بخش‌های مرتبط با ترویج کشاورزی، نظام‌های دانش و نوآوری کشاورزی، کشاورزی خانوادگی، مدیریت آب‌وخاک، تنوع زیستی و منابع طبیعی آن سازمان تأکید شد.

وی دیداری نیز با دکتر محمدحسین عمادی، سفیر و نماینده رسمی جمهوری اسلامی ایران در آن سازمان داشت که طی آن چگونگی همکاری‌ها در آینده بررسی و مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین دانشگاه زنجان به‌عنوان یکی از مؤسسات علمی مهم کشور در بخش کشاورزی، روستایی و منابع طبیعی، به عضویت مجمع دانش کشاورزی خانوادگی (Family Farming Knowledge Platform) مطرح شد.

با توجه به اهمیت کشاورزی خانوادگی در امنیت غذایی، میراث‌های معنوی کشاورزی بشر و حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست و همچنین به‌منظور تقویت نظام‌های کشاورزی خانوادگی در دنیا، سازمان ملل دهه‌ 2029-2019 را به‌عنوان دهه کشاورزی خانوادگی نام نهاده است. در این زمینه مجمع دانش کشاورزی خانوادگی به‌منظور جمع‌آوری و تبادل‌نظر اطلاعات در مورد کشاورزی خانوادگی، ازجمله قوانین و مقررات، سیاست‌ها، برنامه‌ها، تجارب موفق، آمارها، پژوهش‌ها، مقالات و دیگر مطالب منتشرشده در سراسر دنیا ایجادشده است.

http://www.fao.org/family-farming/network/detail/en/c/177589

http://www.fao.org/family-farming/background/en/

http://www.fao.org/family-farming/decade/en

دانشگاه زنجان نیز از سال جاری به‌عنوان کانون آرمان توسعه پایدار 15 از سوی بخش آکادمیک سازمان ملل انتخاب شده است.

ل.س42/ل.م54