بازدید استادان دانشگاه لبنان از مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

۲۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۱:۰۸ کد : ۴۸۵۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۶۷
16 نفر از استادان دانشگاه لبنان ضمن حضور در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بازدید کنندگان که توسط نماینده دفترهمکا...
16 نفر از استادان دانشگاه لبنان ضمن حضور در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ازمرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، بازدید کنندگان که توسط نماینده دفترهمکاری های علمی و بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد همراهی شدند، بخش های مختلف کتابخانه را از نزدیک مشاهده کردند و خدمات قابل ارائه و امکانات موجود در کتابخانه را جویا شدند.
همچنین استادان دانشگاه لبنان که در قالب همکاری های علمی به ایران سفر کرده و پیش از این از دانشگاه های دیگر ایران ازجمله دانشگاه علم و صنعت و شهیدبهشتی بازدید کرده بودند، درنشستی که با مسئولان مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد داشتند، این دانشگاه را یکی از دانشگاه های مهم در شمال شرق ایران که در رتبه بندی های جهانی جایگاه قابل توجهی دارد، ارزیابی کردند.