بر اساس رتبه‌بندی شانگهای ۲۰۱۹ اعلام شد؛

حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا

۰۶ تیر ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۶ کد : ۴۸۳۵۴ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۸۴۹۹
دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال، رتبه‌بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرد و ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند.
حضور ۳۲ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت  علوم به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، دکتر  دهقانی اظهار داشت: نظام رتبه ‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه بندی‌های جهانی است که نتایج آن توسط دانشگاه شانگهای ژیائوتنگ چین منتشر می­‌شود. این رتبه‌بندی در قالب یک پروژه بزرگ در کشـور چیـن برای اولین بار در ژوئـن سال ۲۰۰۳ میلادی توسط دانشگاه شانگهای منتشر شد و به صورت سالانه روزآمد می­‌شود.
وی گفت: نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۱۹ میلادی برای سومین سال، رتبه بندی موضوعی دانشگاه‌های برتر دنیا را منتشر کرده است. رتبه بندی موضوعی شانگهای در سال ۲۰۱9 در۵۴ رشته در قالب ۵ حوزه کلی شامل حوزه مهندسی (۲۲ رشته)، حوزه علوم پایه (۸ رشته)، حوزه علوم زیستی (۴ رشته)، حوزه علوم پزشکی(۶ رشته) و حوزه علوم اجتماعی(۱۴ رشته) صورت گرفته است.

حوزه علوم پایه
سرپرست ISC در ادامه گفت: در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ موضوعی شانگهای شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۶ رشته ریاضی، فیزیک، شیمی، زمین‌شناسی، علوم جوی و اکولوژی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم.
وی افزود: در رشته ریاضیات در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی امیرکبیر، در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته فیزیک در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی و صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
سرپرست ISC عنوان کرد: در رشته شیمی در سال ۲۰۱۹ به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران و یاسوج در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است دانشگاه یاسوج برای اولین بار در حیطه موضوعی حضور پیدا کرده است.
به گفته وی، در رشته زمین شناسی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رشته علوم جوی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی و تهران  در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی گفت: در رشته اکولوژی در سال ۲۰۱۹ دانشگاه آزاد اسلامی و تهران  در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند. شایان ذکر است که در سال ۲۰۱۸ هیچ دانشگاهی از ایران در این حیطه حضور نداشت.

حوزه مهندسی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام  گفت: در رتبه بندی موضوعی شانگهای، رتبه بندی حوزه مهندسی در ۲۲رشته صورت پذیرفته است که ایران در رشته مهندسی شیمی با ۲۰ دانشگاه پرتعدادترین تعداد دانشگاه های ایران در حوزه موضوعی به ثبت رسیده است.
وی بیان کرد: در رشته مهندسی مکانیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۲ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۶ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که به ترتیب دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف ، تهران، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، گیلان، تبریز، سمنان،کاشان،بوعلی سینا و شیراز در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته مهندسی برق و الکترونیک، از ایران با افزایش تعداد از ۱۱ دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۱۳ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر ، علم و صنعت ، تربیت مدرس، تبریز، دانشگاه تهران، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، کاشان، شیراز، صنعتی شیراز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی افزود: در رشته مهندسی اتوماسیون، در سال ۲۰۱۹ تعداد ۷ دانشگاه از ایران حضور داشتند که دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علم وصنعت، دانشگاه آزاد اسلامی، خواجه نصیرطوسی، صنعتی شریف، تهران و تبریز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار داشتند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام اظهار داشت: در رشته مهندسی مخابرات، از ایران با افزایش تعداد از 2 دانشگاه در سال ۲۰۱۸ به ۸ دانشگاه در سال ۲۰۱۹ حضور داشتند که دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی اصفهان، تهران، صنعتی امیر کبیر ، علم وصنعت، خواجه نصیرالدین طوسی ، تربیت مدرس حضور دارند.
وی افزود: در رشته مهندسی علم و فناوری ابزار آلات از ایران صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه تهران، صنعتی امیر کبیر و دانشگاه علم وصنعت در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
دکتر دهقانی تصریح کرد: در رشته مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
وی گفت: در رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، علم و صنعت، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر، گیلان، سمنان  و تبریز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی شیمی از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیر کبیر، تهران، صنعتی شریف، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، تربیت مدرس، صنعتی نوشیروانی بابل، تبریز، شیراز، فردوسی مشهد، رازی، صنعتی سهند، کاشان، اصفهان، یاسوج، بوعلی سینا، خواجه نصیر طوسی، سمنان و دانشگاه علوم پزشکی تهران درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور داشتند.
دکتر دهقانی خاطرنشان کرد: در رشته مهندسی مواد از ایران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، صنعتی امیر کبیر، صنعتی اصفهان و صنعتی شریف در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
وی عنوان کرد: در رشته علم و فناوری نانو دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف و دانشگاه تهران در جمع ۴۰۰ دانشگاه برتر این حوزه قرار گرفتند.
دکتر دهقانی افزود: در رشته علوم و مهندسی انرژی دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی شریف ، تهران ، صنعتی امیرکبیر، صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، علم و صنعت، صنعتی اصفهان، خواجه نصیر طوسی، تربیت مدرس، دانشگاه تبریز، صنعتی سهند ، دانشگاه کاشان، سمنان و شیراز درجمع ۵۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
وی بیان کرد: در رشته مهندسی و علوم زیست محیطی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته منابع آب دانشگاه تهران، تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت مدرس و شیراز در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر حضور دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رشته علوم و فناوری غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و شیراز در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
وی گفت: در رشته بیوتکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی، علوم پزشکی تبریز، تربیت مدرس، علوم پزشکی تهران ودانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی افزود: در رشته مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر با رتبه ۳۸ در جمع دانشگاه‌های برتر این حوزه قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: در رشته علوم و فناوری حمل و نقل، دانشگاه تهران، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: در رشته مهندسی معدن دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، باهنر کرمان و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۱۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
به گفته وی، در رشته مهندسی متالورژی، دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، فردوسی مشهد، فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی سهند، صنعتی شریف،  صنعتی امیرکبیر ، دانشگاه شیراز و تربیت مدرس در جمع ۲۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم زیستی
دکتر دهقانی تصریح کرد: در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه بندی حوزه علوم زیستی در ۴رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه‌های برتر کشور در ۲ رشته علوم کشاورزی و علوم دامپزشکی در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.
وی گفت: در رشته علوم کشاورزی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه صنعتی اصفهان در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی عنوان کرد: در رشته علوم دامپزشکی دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شیراز، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه تربیت مدرس در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.

حوزه علوم پزشکی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، رتبه‌بندی حوزه علوم پزشکی در ۶ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در 6 رشته پزشکی بالینی، سلامت عمومی، دندانپزشکی و علوم دهانی، پرستاری و داروسازی در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. که در رتبه بندی سال ۲۰۱۹ شاهد حضور برای اولین بار دانشگاه های ایران در حیطه فناوری پزشکی هستیم.
وی گفت: در رشته پزشکی بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی ایران  در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته سلامت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
وی افزود: در رشته دندانپزشکی و علوم دهانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی اظهار داشت: در رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه علوم پزشکی تهران در جمع ۳۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
به گفته وی، در رشته داروسازی و علوم دارویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی  تبریز در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
دکتر دهقانی افزود: در رشته فناوری پزشکی چهار دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی و دانشگاه علوم پزشکی تهران حضور دارند. شایان ذکر است در این حیطه در سال گذشته هیچ دانشگاهی از ایران حضور نداشت.

حوزه علوم اجتماعی
سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تصریح کرد: در رتبه‌بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹، حیطه علوم اجتماعی در۱۴ رشته صورت پذیرفته است که شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۲ رشته اقتصاد و مدیریت در جمع برترین دانشگاه‌های دنیا هستیم.
وی افزود:  در رشته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه تهران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارد.
به گفته دکتر دهقانی، در رشته مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علم و صنعت ایران در جمع ۵۰۰ دانشگاه برتر در این حوزه حضور دارند.
ل.م۵۴/ع.ع۵۷


( ۴۸ )