بازدید عضو شورای اسلامی شهر تهران از موزه علوم و فناوری

۲۹ آذر ۱۳۹۴ | ۱۱:۳۲ کد : ۴۸۰۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۴
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران درسی و هشتمین سفر تهرانی خود، از بخش های مختلف موزه علوم و فناوری بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مسجد جامعی درسفر این هفته خود، به مناسبت هفته پ...
احمد مسجد جامعی عضو شورای اسلامی شهر تهران درسی و هشتمین سفر تهرانی خود، از بخش های مختلف موزه علوم و فناوری بازدید کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مسجد جامعی درسفر این هفته خود، به مناسبت هفته پژوهش، اغلب از نهادهای علمی و پژوهشی همچون موزه فرهنگ، هنر و ارتباطات، پژوهشگاه دانشگاه شریف، ماهنامه نجوم، مجتمع شهاب سنگ، انجمن فیزیک ایران، مرکز ژئوفیزیک و لرزه نگاری دانشگاه تهران و بخش کنترل کیفیت و هواشناسی دانشگاه تهران بازدید کرد و در ایستگاه آخر، وارد موزه علوم و فناوری جمهوری اسلامی ایران شد.
این بازدید در حضور خبرنگاران، هیئت همراه و کارکنان موزه علوم برگزار و با نشست میان مسجد جامعی و مسئولان ایکوم و موزه علوم و فناوری به پایان رسید.