چاپ مقاله پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف در مجله‌ معتبر نیچر

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۲ کد : ۴۷۶۹۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۷۸
دکتر رهبان عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری محققان دانشگاه‌های Harvard و MIT موفق به چاپ مقاله‌ای در مجله‌ معتبر نیچر شد.
چاپ مقاله پژوهشگر دانشگاه صنعتی شریف در مجله‌ معتبر نیچر

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر محمدحسین رهبان عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف با همکاری محققان دانشگاه‌های Harvard و MIT موفق به چاپ مقاله‌ای با عنوان "Origin of apparent light- Capturing single-cell heterogeneity via data fusion improves image-based profiling "، "بهبود نمایه‌سازی مبتنی بر تصاویر میکروسکوپی با مدل‌سازی ناهمگونی تک سلوله "در مجله معتبر نیچر شد.
بر اساس این گزارش، وی تکنولوژی‌های خوانش اطلاعات زیستی که قادر به مدل‌سازی ناهمگونی تک سلول‌ها باشند را ایجاد کرده است. نمایه یک جمعیت از سلول‌ها برداری است که اطلاعات جامعی از وضعیت زیستی یک جمعیت از سلول‌ها را ارائه می‌دهد و امکان مقایسه جمعیت سلول‌ها از طریق آن ممکن می‌شود.
مقایسه جمعیت سلول‌ها کاربردهای فراوانی در کشف داروها، شناسایی تابع ژن‌ها و کشف مکانیزم داروهای ناشناخته دارد ودر این مقاله، برای مدل‌سازی ناهمگونی داده‌های تک سلوله، برای تشکیل نمایه یک جمعیت از سلول‌ها، میانگین خوانش‌ها با پراکندگی خواهش‌ها و همبستگی بین جفت خوانش‌ها با یکدیگر ترکیب شده است.
برای ارزیابی روش پیشنهادی از تکنولوژی میکروسکوپ فلورسنت برای اندازه‌گیری ریخت‌شناسی سلول‌ها استفاده گردیده و نشان داده شده که نمایه جدید تعریف شده نسبت به نمایه میانگین، که به صورت سنتی استفاده می‌شود، مکانیزم داروها و تابع ژن‌ها را به صورت معنادار و قابل ملاحظه‌ای بهتر پیش‌بینی می‌کند.
مجله Nature Communications یکی از زیرمجموعه‌های دسترسی آزاد Nature Publishing Group است که در سال ۲۰۱۰ ایجاد شده و این مجله زمینه‌های علوم طبیعی مانند زیست‌شناسی، فیزیک، شیمی و علوم زمین را پوشش می‌دهد. ضریب تأثیر این مجله در سال ۲۰۱۷، ۱۲.۳۵ گزارش شده است.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴
 


( ۲ )