بازتاب فعالیت های علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی در رسانه-های خارجی

۳۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۲:۲۶ کد : ۴۷۶۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۵۷
انتشار دستاوردهای علمی مشترک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی بین المللی در مجله هیدروکلوئیدهای غذایی توجه رسانه های خارجی را به خود جلب کرده است.به گزارش روابط عمومی وزارت عل...
انتشار دستاوردهای علمی مشترک پژوهشکده علوم و صنایع غذایی با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی بین المللی در مجله هیدروکلوئیدهای غذایی توجه رسانه های خارجی را به خود جلب کرده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، در این خصوص نشریه تخصصی مهندسی چاپ انگلستان در شماره اخیر خود ضمن معرفی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به عنوان مرکز اصلی دستیابی به این یافته ها در زمینه الکتروریسی اجزای زیست فعال و غذا داروها به تشریح ابعاد مختلف این موضوع پرداخت.
دکتر بهروز قرآنی رئیس گروه همکاری های علمی بین المللی این مؤسسه با اشاره به این که الکتروریسی به عنوان روش نوینی در ریز پوشانی ترکیبات زیست فعال در صنایع غذایی مطرح می باشد، گفت: در این روش بر خلاف تکنیک های متداول به جای بکارگیری عوامل مخربی مانند حرارت و یا حلال آلی که فعالیت ماده ریزپوشانی شده را کاهش می دهدو از میدان الکتریکی جهت تولید الیاف با قطر کمتر از یک میکرون به عنوان دیواره استفاده می شود که در نتیجه بقای ماده هسته و یا زنده مانی باکتری های ریزپوشانی شده افزایش چشمگیری می یابد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی گفت: این دستاوردها حاصل تعامل های گسترده این پژوهشکده با مراکز علمی جهان است که به دنبال انعقاد قرارداد با دانشگاه کینگ مونگات تایلند، مؤسسه تحقیقاتی نیزو در هلند و مرکز تحقیقات گیاهی و غذایی نیوزلند با هدف اجرای سلسه طرح های پژوهشی مشترک با موضوع ریزپوشانی و رسانش هدفمند ترکیبات زیست فعال و باکتری های پروبیوتیک بدست آمده است.