به منظور گسترش همکاری‌های بین‌المللی صورت پذیرفت؛

دیدار هیئت عالی‌رتبه جمهوری خلق چین با رئیس دانشگاه تهران

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۵۶ کد : ۴۷۳۵۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۶۱
هیئتی بلندپایه از چین به سرپرستی هوانگ‌یی، معاون کمیته استانی کنفرانس مشورتی سیاسی جمهوری خلق چین با دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران دیدار و گفت‌وگو کردند.
دیدار هیئت عالی‌رتبه جمهوری خلق چین با رئیس دانشگاه تهران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تهران، در این دیدار، طرفین بر توسعه موارد همکاری‌های ایجاد شده قبلی بین دو دانشگاه از جمله: همکاری در زمینه ایجاد کرسی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه یون‌نان، کمک به توسعه فعالیت‌های مؤسسه کنفسسیوس و زبان چینی، تمرکز بیشتر بر اجرای مفاد یادداشت تفاهم قبلی، ایجاد دفتر مشترک در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دانشگاه یون‌نان، همکاری در زمینه نوآوری و فناوری، تبادل کارشناس در زمینه‌های مرتبط با کشاورزی و اعزام تیم‌هایی متشکل از استادان دو طرف به هریک از دو دانشگاه توافق و تاکید کردند.
همچنین این هیئت دیداری کوتاه با مدیر ایرانی مؤسسه کنفسیوس و نیز مدیر چینی مؤسسه در دانشگاه زبان‌ها و ادبیات خارجی به عمل آوردند.
ه.ع73/ل.م54