در راستای اجرای مدیریت سبز انجام شد؛

بازآفرینی بخشی از تجهیزات دور ریختنی دانشگاه شهید چمران اهواز به ابتکار دانشجویان

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۸ کد : ۴۷۳۵۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۵۹
دانشجویان خلاق انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، برای نخستین بار و به منظور اجرای مدیریت سبز در دانشگاه و تجهیز دفاتر مرکز نوآوری و خلاقیت، موفق شدند بخشی از مبلمان اداری و تجهیزات دوریختنی دانشگاه را بازآفرینی و به چرخه مصرف بازگردانند.
بازآفرینی بخشی از تجهیزات دور ریختنی دانشگاه شهید چمران اهواز به ابتکار دانشجویان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید چمران اهواز، این فرآیند که در حال حاضر در مقیاس دانشگاهی اجرا شده، از نظر سازگاری با محیط زیست، مدیریت و بهره‌وری حداکثری و خلاقانه از منابع موجود و صرفه‌جویی در منابع دانشگاه در شرایط کنونی کشور، حائز اهمیت است.
س.س51/ل.م54