بازدید وزیر علوم از دانشگاه الزهرا(س)- ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۷:۱۵ کد : ۴۷۲۲۶ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۹۱۴
بازدید وزیر علوم از دانشگاه الزهرا(س)- ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

( ۲ )