به همت پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان انجام گرفت؛

معرفی چهار گونه جدید باکتری با خصوصیات آنتاگونیستی و زیست پالایندگی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۱ کد : ۴۶۹۶۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۰۷۴
چهار گونه جدید باکتری، با خصوصیات آنتاگونیستی و زیست پالایندگی، توسط محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان معرفی شدند.
معرفی چهار گونه جدید باکتری با خصوصیات آنتاگونیستی و زیست پالایندگی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، چهارگونه جدید باکتری از جنس Pseudomonas با نام‌های ( Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov. ) توسط دکتر وحید کشاورز توحید عضو هیات علمی گروه گیاه‌پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان معرفی شد.
نتایج این تحقیق در ژورنال Systematic and Applied Microbiology با عنوان " Genomic, phylogenetic and catabolic re-assessment of the Pseudomonas putida clade supports the delineation of Pseudomonas alloputida sp. nov., Pseudomonas inefficax sp. nov., Pseudomonas persica sp. nov., and Pseudomonas shirazica sp. nov." به چاپ رسیده است و گونه‌های اخیر باکتری‌هایی با خصوصیات آنتاگونیستی و زیست پالایندگی می‌باشند.
س.س ۵۱/ ل.م ۵۴