روز اول سفر دکتر غلامی به استان فارس (بازدید از مرکز آموزش عالی فیروز آباد، دانشگاه فسا و جهرم) -۱اردیبهشت ۱۳۹۸

۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۶ کد : ۴۶۹۱۳ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۹۶۹
روز اول سفر دکتر غلامی به استان فارس (بازدید از مرکز آموزش عالی فیروز آباد، دانشگاه فسا و جهرم) -۱اردیبهشت ۱۳۹۸

( ۴ )