با حکم وزیر علوم ، رئیس دانشگاه اصفهان به عنوان عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها منصوب شد

۱۹ خرداد ۱۳۹۵ | ۱۴:۱۰ کد : ۴۶۸۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۱۰
طی حکمی ازسوی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه اصفهان به عنوان عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها منصوب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی ازسوی دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحق...
طی حکمی ازسوی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه اصفهان به عنوان عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی ازسوی دکترمحمد فرهادی وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری دکترهوشنگ طالبی رئیس دانشگاه اصفهان به عنوان عضو شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها منصوب شد.

( ۱ )